Schikkingen

19-5-2024 Pinksteren
U ziet hier de kleur rood van Pinksteren, staat voor liefde, wijsheid, warmte, vrede.
Vuur, zo mooi hier verbeeld door de goudsbloemen.
Hier een weg.
Zoals ook wij allen op pad zijn op zoek naar Licht, zo was ook Elvis op zoek naar Rust en Vrede.
Zo ziet u hier aan de ene kant van de weg, de altijd groene  klimop dat staat voor Hoop en vertrouwen.
Rode roosjes voor liefde, vertrouwen, aandacht, vrede, vriendelijkheid.
Aan de andere kant van de weg: chaos, macht, geld, haat, oorlog, verbeeld door de kaardebol, judaspenning, berenklauw.
De prachtige bos bloemen in verschillende kleuren en vormen.
Zo ook wij allemaal verschillend, voelen ons verbonden, nu we hier zijn.31-3-2024 1e paasdag


29-3-2024 Goede Vrijdag


26-11-2023, herdenkingszondag (zie ook Gedenkings pagina)
Wij herdenken:
Johannes Cornelis Klercq
Jacob Mulder
Reina Hoekstra-Vijn
Tiny Roosendaal-Schaper
Huib Verleg16-4-2023
Afscheid Wil Zeldenrust als ouderling; Herbevestiging van Heilke Kool als ouderling; verlenging ambtsperiode Nelli Mazereeuw als ouderlingEerste paasdag 9-4-2023

Joh. 20 vers 1 tot 11

Jezus Christus, zoon van God, Redder, heeft ook de naam Ichtus, vis.
Hiervoor is de vis gemaakt 
De narcissen staan voor Maria en de decipelen. Jezus zegt: "Ik leef, zeg het voort"
De bloemen geven het door.
Er achter is een muur gemaakt, die de mensen om zich heen hebben, groot en klein.
Door wantrouwen, haat oorlog, achterdocht enz.
Jezus heeft dat open gebroken, en er straalt licht door.
Zo mogen wij ook onze muren openbreken, en licht en liefde verspreiden.Goede vrijdag 7-4-2023
Een eenvoudig houten kruis, een lavasteen met een bloem van de cameliaplant, takjes van de kweepeer met doornen.
En takjes hedera, als  symbool van Gods altijd aanwezige trouw zelfs door de dood heen.
De kleur rood van de bloemetjes  symboliseren het bloed van Jezus voor ons vergoten.
De gemeenteleden konden na de dienst een lichtje aansteken bij het kruis.Witte donderdag 6-4-2023

De schikking is gemaakt bij de lezing dat Jezus tijdens zijn Laatste Avondmaal, de voeten van zijn discipelen wast.
Daarbij zien wij een schaal met water, een kan en een linnen doek.
En een afbeelding van een schilderij van Sieger Köder, waar wij het gelaat van Jezus in het water van de kom zien weerspiegeld.
Takken van de sneeuwbalstruik accentueren de kleur van deze dag “Witte Donderdag”.
Zondag 12-3-2023. Biddag voor gewas en arbeid.


Lezing Excodus17 vers 1 - 7
Joh.4 vers 5 - 26

De witte tulpen staan voor gebed.
Wij bidden voor gewas en arbeid voor iedereen, dat iedereen gelijke kansen krijgt.
En wijsheid zodat iedereen rechtvaardig behandeld wordt, en zo tot hun recht komen.
De blauwe doek: Jezus vraagt om water, de Samaritaanse vrouw wil levend water.
Het volk in de woestijn,  en als Mozes op de rots slaat, stroomt er water volop.24 en 25 december 2022

Deze Kerst staat vooral Maria, de moeder van Jezus centraal.
De Maria kleuren zijn wit en blauw, u ziet dat vertegenwoordigd in de kleuren van de kleden en de bloemen.
Wit staat voor zuiverheid, Maria’s onbevlekte ontvangenis.
Het blauw van de violen zijn een verwijzing naar de hemel, blauw past bij de Maria titel “Koningin van de Hemel”
Violen en varens zijn een symbool van bescheidenheid en nederigheid. Varens omdat zij vaak in de schaduw van andere planten groeien.
Bescheidenheid en nederigheid zijn eigenschappen van Maria: zie de dienstmaagd van de Heer.
De lijnen in de schikking richten zich in een ontvangende houding naar de hemel en beschermen Maria en het kindje Jezus.
De kaars is van Amnesty International.18-12-2022, 4de Advent 2022

Deze is gemaakt bij de lezing uit Lucas 1:26-38: aankondiging van de geboorte van Jezus.
Als uitgangspunt hebben we genomen de tekst: er is een roos ontsprongen uit Jesse’s stam, waarvan je ook zou kunnen zeggen dat dit een poetische benaming van de verkondiging van de geboorte van Jezus is.
Daarom ziet u een roos in de knop en de Engel die de aankondiging doet.
De kleur van deze zondag is paars, het Licht laat nog op zich wachten; het kindje Jezus moet nog geboren worden.11-12-2022, 3e Advent, gezamenlijke viering bij PG Opperdoes

De schikking is gebaseerd op de  lezingen die gaan over vijf vrouwen die verbonden zijn met de levenslijn in de geschiedenis van Jezus.
Vijf bijzondere vrouwen, Bathseba, Ruth, Rachab, Tamar en Maria die zich onderscheiden door hun moed, door over grenzen heen te stappen en rechtvaardigheid handen en voeten  geven, zoals Jezus dat later ook zal doen.
Vrouwen die in de ogen van mensen niet belangrijk zijn.
De basis van de schikkingen wordt gevormd door een stronk, als symbool van de stamboom van Jezus.
Vandaag staat Rachab in het middelpunt.
In Jozua 2 lezen we hoe Rachab in Jerocho onderdak biedt aan de verspieders van de Israëlieten.
Als tegendienst laat zij hen beloven dat zij en haar familie gespaard zullen blijven bij een aanval.
In de schikking ziet u het rode koord dat Rachab aan haar raam hangt.
Het is een koord van hoop voor haar en haar familie.
Onder aan de stam liggen druiven die zowel verwijzen naar de verspieders die vaak met druiven worden afgebeeld als ook naar het geloof van Rachab dat vruchten zal afwerpen.
Op deze 3e zondag van de advent ligt over het paarse kleed roze, want midden in deze donkere dagen breekt er al iets van Gods licht door.
Rachab,
haar geloof,
haar lef,
haar standvastigheid
baren nieuwe toekomst
voor het godsvolk
en voor haar naasten20-11-2022, voleindingszondag, herdenking overledenen.

De schikking van vandaag is gemaakt bij het thema van deze dienst: sterven en opstanding met teksten uit 2 Koningen 13:14-21 en Kolossenzen 2: 8-10 en 12-15
U ziet dat gesymboliseerd met aan de ene kant het zwart van de dood ( het kleed) en het verval en afsterven van de natuur met een kaardebol, waarvan een tak gebroken is, herfstbladeren en donkere stenen als verwijzing naar een graf.
Aan de andere kant, de lichte, witte kant van ons geloof in de opstanding. Het licht triomfeert over de duisternis met als symbool witte stenen, de witte bloeiwijze van de fatsia en de helleborus als hoopvolle tekenen van een nieuw begin, een nieuw leven: Opstanding.
Met altijd een takje hedera als de trouw van God aan mensen door de eeuwen heen.25-9-2022, oecumenische dienst.

De schikking is gemaakt bij Lucas 16- 19-31. Dit is het verhaal van de rijke man en de arme Lazerus.
De schikking is in twee gedeelten opgebouwd. 
Links de arme Lazerus aan de poort, waar hij hoopt op een aalmoes. De passerende rijke man ziet hem niet en gaat aan hem voorbij.
Dan verschuift de blik naar rechts: ook een poort, een glazen poort, symbool voor het koninkrijk.
Door die poort kan de rijke man niet binnengaan. Hij heeft in zijn aardse leven al alles gekregen en zijn hemelse toekomst verspeeld.Viering 18-9-2022, Dertiende zondag van de zomer - Startzondag

Muziek en bloemen in de kerk8-5-2022, Viering met verhalenverteller Pete Pronk

De schikking is gemaakt bij het thema “volg je hart”. De dienst werd geleid door Pete Pronk verhalenverteller.
Hij koos voor het verhaal van Mozes in het biezen mandje, waar de dochter van de Farao zich over ontfermt.
We zien een mandje met fijne witte bloemetjes, schildzaad geheten als symbool van de onschuld van het pasgeboren kind.
Achter het mandje zien we de oever met zijn riet.
Ook zien we een rode roos, licht gebogen naar het mandje, als symbool van het volgen van je hart, van liefde.
Tevens dan ook symbool voor de dochter van de Farao, die haar hart laat spreken.1-5-2022, Gezamenlijke dienst Opperdoes - Medemblik

De schikking van vanmorgen is gemaakt bij onze gezamenlijke dienst met Opperdoes.
U ziet 2 paden, de een komend van Opperdoes de ander vanaf Medemblik.
Het pad is omgeven met bloemetjes en een tak van de berberis met zijn stekels/doornen en met een tak van de hedera, klimop wat staat voor trouw.
Halverwege ontmoeten de paden elkaar in een veelkleurig boeket bloemen dat symbool staat voor onze verdere samenwerking en samengaan in de toekomst.
We hebben gebruik gemaakt van onze bloemen uit de tuin en uit de bermen, teneinde het milieu te sparen.
De grondslag van ons samen optrekken is de bijbel, waarvan geloven dat het Gods’ Woord is.
De kaars is het symbool van Gods’ aanwezigheid in ons midden..
Tenslotte ziet u nog een visser, een net en een school vissen dit n.a.v. de lezing uit Johannes 21, de wonderbare visvangst op het meer van Tiberias17-4-2022, 1e paasdag
“De schikking is gemaakt bij de lezing uit Jesaja 25 vanaf vers 6: het feestmaal op de berg Sion.
U ziet wijn, rijst, olijven, olijfolie (vet) en bonen.
Verder ziet u het Kruis wat nu omgeven is door bloeiende en uitbottende takken.
De dood is overwonnen, er is een nieuw begin.
Aan de voet van het Kruis ziet u narcissen, in de oudheid ook wel paaslelies genoemd.
En de witte kaars als symbool voor Gods’ aanwezigheid”.


15-4-2022, Goede Vrijdag
Hij die het gekwetste riet niet breekt ondergaat het geweld: het licht verduistert.
De paarse bloemetjesdaaronder  is judaspenning


14-4-2022, Witte donderdag, avondmaal
Op de tafel een verzameliing glaswerk met inhoud:
Uit stof gevormd, tot stof terug keren, stof tot nadenken: geheim van leven, geen vorm zonder inhoud.
Een bak met zand.
Woestijn: confronterend, onvruchtbaar, eenzaam, zandkastelen houden niet. Kiezen tussen hebben en zijn.
Een bak met stenen, meegenomen van over de hele wereld:
Bergen als uitzicht, klimmen om te overzien, afdalen om bij mensen te zijn.
Een bak met water:
Bronnen van leven: water uit de diepte, water uit de hemel.
Een glas met een lichtje:
Zien of niet zien.In het licht van de eeuwige inzicht krijgen.
Een bak met aarde:
Leven met beide voeten op de grond, zich verdiepen: aarden in geloof en vernieuwd leven.
Een glas met buxus:
Groen van hoop en leven, levensboom die vrucht draagt: leven dat de dood overwint.
Een vaas met groene twijgen:
Vliezen van verborgen leven doorbroken: leven krijgt de ruimte.


11-3-2022 Biddag voor gewas en arbeid
De schikking is gemaakt bij de lezing van het “Onze Vader” uit Mattheus.
De tulpen en de bladen van de vingerplant staan voor gebed, evenals de 2 takken van de forsythia als ontvangende handen.
Verder zien we wat aarde, een schaaltje met meel en korenaren alle tekenen van een nieuw seizoen van groei en bloei.
De narcissen nog wel in knop symboliseren dit eveneens.
De schikking is een uitdrukking van de vraag een zegen te ontvangen voor een nieuw seizoen.19-12-2021 4e Adventszondag


12-12-2021 3e Adventszondag
Geen viering in de Bonifaciuskerk

5-12-2021 2e Adventszondag

De zon straalt weer wat meer.
Omdat er Avondmaal wordt gevierd staan er een beker en kan.
De 4 gouden adventskaarsen, waarvan er nu twee branden.
Het kleed onder de schikking is iets minder diep paars.
Langzaam wordt het Licht steeds helderder en komt de geboorte van het kindje Jezus dichterbij.


28-11-2021 1e Adventszondag

“In een ander licht” is dit jaar het thema van de landelijke kerk voor Advent en Kerst.
Daarom heeft men gekozen voor het licht van de zon, de zon die iedere ochtend opkomt en daarmee de duisternis verdrijft en de dag in een nieuw licht zet.
In het begin van Advent zijn de stralen van de zon nog bescheiden, maar met Kerst zal de zon in volle glorie stralen.
Gedroogde grassen en de stengels van de gele kornoelje dienen als de stralen van de zon. Ochtendlicht vol verwachting.
Als verwijzing naar de lezing uit Lucas 21, de gelijkenis van de vijgenboom, ziet u de vijgentak liggen, nog in knop, maar ook de vijg zal te zijner tijd, in de zomer, volop vrucht dragen.
Verder ziet u nog een ingepakte gele appel, gekozen voor zijn kleur.
Ingepakt, ook deze vrucht zal later in de tijd stralen in zijn rijpheid.
21-11-2021 Voleindingszondag m.m.v. ds Hetty Boot12-9-2021 Startzondag en afscheid ds Hetty Boot


Lezing :Jes. 44 vers 1 t/m 8
Math 6 vers 9 - 13      en 26 - 34

Voor de liturgische schikking hebben we het zelfde hart genomen als bij de intrede.
En nu na 2 jaar weten we dat Hetty een warm kloppend hart heeft en met aandacht aanwezig is.
De lelies uit Matheus: zie hoe mooi ze bloeien.
De vogels in de lucht en tussen de plantjes; de hemelse Vader is het die hen voedt.
De kleine gekleurde plantjes staan voor de gemeente.
De parels zijn onze tranen.
Klimop, altijd groene klimop, staat voor Gods trouw, die ons omringt. 23-5-2021 1e Pinksterdag (1e kerkdienst in 2021 met gemeenteleden in de kerk sinds december 2020)

De schikking is gemaakt bij de lezingen uit Gen. 11:1-9 de torenbouw van Babel en het bekende Pinksterverhaal uit Handelingen 2.
Rechts ziet u opgestapelde keien die het symbool zijn van de Toren van Babel.
Stenen onbeweeglijk, star.
Een teken van macht en willen reiken tot in de hemel, niet in staat tot delen en verwaaien.
Alleen het eigenbelang telt.
Links ziet in de kleuren van de celosia, ook wel hanenkammen genoemd, de vlammen als teken van het vuur van Pinksteren.
Vuur wat zich verspreidt, als een lopend vuurtje zoals de uitdrukking is.
Bij de celosia ziet u ook wat grassen, teken van de Geest die waait, die mededeelzaam is.
Verder ziet u een doorgesneden granaatappel, met zijn vele pitjes symbool van de vruchten van de Geest.
Een gele kaars en de rode bessen van aucuba struik.
De bladeren van deze struik die de vorm van een vlam hebben, zijn eveneens in de schikking verwerkt.
De kleuren van Pinksteren vlammend rood, oranje, geel.
Op het doophek ziet u nog de takken van de photinia red robin oftewel glansmispel.
De Geest beperkt zich niet tot de eigen kring maar doorbreekt grenzen van wat voor aard ook.
25-12-2020 1e Kerstdag

Zoals u ziet hebben wij de schikking niet alleen op de liturgische tafel gemaakt, maar ook een deel op het hek van de dooptuin.
De reden is dat wij de geboorte van Jezus niet in het centrum wilde plaatsen maar meer apart achteraf in een stal, zoals beschreven in Lucas 2, niet een plek waar je verwacht dat een koningszoon geboren wordt. Niemand is op de hoogte alleen een engel vertelt het aan de herders.
We zien de lelie die nu helemaal is uitgekomen (Maria is bevallen)bij de stal staan. Ook zien we een kaars als symbool van Jezus komst als Licht in en voor de wereld.
Verder een takje hulst, op schilderingen van de geboorte van Jezus zijn vaak distels, doornen te zien. Hulst is daar een voorbeeld van. Het herinnert ons aan het toekomstig lijden.
Op de tafel zien we veel witte bloemen, maar ook takken en jute onder het witte kleed. Deze moeten vooral het symbool zijn bij de lezing uit Joh.1 vers 5: Het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet in haar macht gekregen. Het Licht gesymboliseerd door de witte bloemen, afdalend vanuit de hemel. Het jute, het bruine kleed onder het witte kleed, maar ook de takken symboliseren de duisternis, chaos. De witte bloemen, het licht breekt door de duisternis heen, heeft het niet in zijn macht gekregen.
Verder ziet u de engel die geboorte aan de herders vertelt en de donkere bloemetjes symboliseren de herders.
De rode kaars symboliseert Gods Oneindige Liefde voor de wereld.

20-12-2020 4e zondag in de Advent

De liturgische kleur van deze zondag is paars wat u aan het kleed kan zien en de kleine paarse bloemetjes.
Verder ziet u een opengeslagen bijbeltje liggen. Dit verwijst naar de tekst uit Jeremia 1 vers 9: Hiermee leg ik mijn woorden in jouw mond.”  Deze woorden vinden we terug in de bijbel.
Verder is de schikking vooral gemaakt bij de lezing uit Lukas 1: 26-38 ”de aankondiging van de geboorte van Jezus”.
U ziet een witte lelie nog niet uit, die symbool staat voor Maria, zij heeft net van de engel gehoord dat zij zwanger is.
Een lelie staat voor onschuld, zuiverheid en wordt daarom vaak als beeld gebruikt bij de aankondiging van de geboorte van Jezus.
Voor en achter de lelie ziet u een stronk en een tak als symbool van ontvangen, van verwachting, uitkijken naar, maar ook van bescherming.
Zij omvatten als het ware Maria, waarvan ook de klimop, symbool van de trouw van God aan Maria in deze voor haar toch bijzondere omstandigheid.
“De Heer wil ik dienen: laat er met mij gebeuren wat u hebt gezegd”.
13-12-2020 3e zondag in de Advent

De schikking is gemaakt bij Jes. 65: 17-25, waar het gaat over het visioen van de heilige berg waar de vrede heerst en bij Joh. 3:22-30, waar Johannes doopt in de Jordaan en spreekt over Jezus die groter moet worden en hij kleiner.


6-12-2020 2e zondag in de Advent


29-11-2020 1e zondag in de Advent
Jesaja 63 vers 19b tot 64 vers 13 en Marcus 13 vers 24 tot 37

De grauwe stenen staan voor de verwoesting.
De koperen huls, waar een kogel in heeft gezeten, symboliseert voor macht en geweld.
De dorre takken: er is geen groei of bloei.
In Jesaja staat: "Wij allen zijn als verwelkte bladeren"'
Uit de witte stenen komt een tak van de vijgenboom.
Jezus zegt "Leer van de vijgenboom; zo gauw als de takken uitlopen weet je dat de zomer in aantocht is"
En de deurwachter krijgt de taak om de wacht te houden.
Voor de deurwachter hebben we de 1ste adventskaars als licht genomen.
De altijd groene klimop staat voor hoop.22-11-2020 Gedachteniszondag
De schikking is gemaakt bij de lezingen  uit Genesis 1, het scheppingsverhaal en uit Openbaringen 21 de verzen 1-4, waar een nieuwe hemel en een nieuwe aarde worden geschetst.
Links ziet u het aardse leven verbeeld met zijn pijn, moeite, verdriet en tranen en uiteindelijk de dood.
Paars is de kleur van het lijden, verbeeld in de paarse bloemen, veronica’s.
Verder ziet u op het aardse bruine kleed sneeuwbessen liggen die de tranen van de mensen moeten verbeelden met een tak van de treurwilg.
Ook staat er een bakje met water, symbool voor de zee, die er op de nieuwe aarde niet meer zal zijn.
Het kanten kleed, rechts, geeft vers 2 uit Openbaringen 21 weer: De nieuwe aarde heeft ook een nieuw Jeruzalem, neerdalend uit de hemel als een bruid die zich mooi heeft gemaakt voor haar man.
Daarop staat een tak van de fatsia met zijn bloeiwijze, symbool voor de overledenen waarvan wij hopen en vertrouwen dat zij de nieuwe aarde en de nieuwe hemel zullen beërven.
Van de oude naar de nieuwe aarde loopt een tak hedera ( klimop) symbool van de trouw van God zowel in dit leven als in datgene wat hierna komt.
De amaryllis en de kaars zijn eveneens symbolen van Gods aanwezigheid
Tenslotte ziet u nog een ei liggen.
Een ei staat symbool voor nieuw leven.
Het bijzondere is dat hoofdstuk 1 van Genesis, dus het scheppingsverhaal, in het Hebreeuws geschreven is op een ei en in het Israel museum in Jeruzalem te zien is.

overzicht


liturgische schikking


boek met de overledenen


27-9-2020, Oecumenische viering in de Bonifaciuskerk
Ezechiel 18 vers  25 - 32        Romeinen 12 vers  9 - 18
In Ezechiel zegt God "" Kom  tot inkeer""
In deze schikking beelden we uit dat we moeten kiezen, en waar kiezen we voor?
Macht, rijkdom (zie alle sieraden) grootheid, grote woorden.
Of, zoals in  Romeinen staat:"Heb elkaar lief, laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede"
We denken weleens dat we een lege vaas zijn. Maar hoe komen we echt tot bloei, persoonlijk maar ook als kerken.
Dat is hard werken, zien we elkaar echt, of kijken we alleen maar.
De verschillende kleuren van de bloemen staan als symbool van alle mensen die met ons mee reizen, werkend aan Gods rijk.
Wat hebben we nodig?
De witte roos hebben  we gekozen als symbool van Gods liefde, waar we op kunnen vertrouwen.
Zie het Licht in de handen, bidden voor elkaar en met elkaar. Brood om te delen.
19-1-2020, Eucumenische viering in de Bonifaciuskerk
De schikking is gemaakt bij de tekst uit Handelingen 28:2 , “Zij waren buitengewoon vriendelijk voor ons”.
U ziet een stuk wrakhout waar de mensen dicht op elkaar, weergegeven door het gipskruid, op zitten.
De donkere bessen geven de wanhoop van de mensen weer.
Maar…….op het strand ziet u verschillende soorten rozen, deze symboliseren de Maltezers die hen liefdevol en buitengewoon vriendelijk ontvangen.
De verschillende kleuren van de rozen symboliseren ook de verscheidenheid van de kerken, waarvan we mogen hopen en verwachten dat ook zij vreemdelingen en andersdenkenden liefdevol bejegenen, naar voorbeeld van de Maltezers.
De witte kaars is zoals altijd het symbool van de aanwezigheid van God, in elke omstandigheid.

24-12-2019, Kerstavond
15-12-2019, 3e Advent


De schikking van de derde Adventszondag is gemaakt bij de Lezing uit Micha 6.
De kleur van deze zondag is roze.
Ook deze keer staat het zwaard symbool voor recht en rechtvaardigheid (vers 1).
Verder ziet u van witte steentjes een weg gemaakt.
Langs deze weg ligt een olijftak (recht), hedera, wat voor trouw staat en een viooltje voor nederigheid.
Vers 8: Er is jou mens gezegd wat goed is, je weet wat de Heer van je wil: niets anders dan recht te doen,
trouw te betrachten en nederig de weg te gaan van je God”8-12-2019, 2e Advent


De schikking van de tweede Advent is gemaakt bij de lezing uit Jesaja 11, waarvan het eerste vers luidt:
”Uit de stronk van Isai schiet een telg op, een scheut van zijn wortels komt tot bloei”,
Zoals u kunt zien aan de klimop en de paarse hyacint. Klimop symbool voor verwachting, hoop, nieuw leven.
De witte kaars symboliseert de telg, de verwachtte Messias, het kind Jezus als Licht van de wereld.
We zien ook nu het zwaard, maar nu als teken van gerechtigheid, de verzen 4 en 5.
Bij vers 8: bij het hol van een adder speelt een zuigeling, een kind graait met zijn hand naar een slang.
Niemand doet kwaad, niemand sticht onheil.
De kleur van het kleed en de tweede kaars zijn iets lichter paars.
1-12-2019, 1e Advent


Jesaja 2 vers 1-5.
We Lezen dat de tempel van de Heer rotsvast zal staan, verheven boven de heuvels, als een Licht op de berg.
De krans symboliseert het volk dat samengestroomd is.
Ook onder aan de berg  zijn nog mensen, zie de paarse takken.
En uit vers 4: zij zullen hun zwaarden omsmeden tot ploegijzers.
Een zwaard (het is een Turks zwaard) hebben we gevonden, maar een ploegijzer was een beetje lastig,
vandaar dat er nu een hak ligt, gereedschap om het land te bewerken.
De kleur van deze zondag is paars, zie het kleed en de paarse kaars24-11-2019, Voleindingszondag, herdenking overledenen5-5-2019

Is een toelichting bij deze schikking nog nodig?
U ziet bloemen in de kleuren van onze vlag: rode en witte tulpen en blauwe vergeet me nietjes. En een toefje oranje ranonkels.
De bloemen als geheel symboliseren de Nederlandse vlag met een oranje wimpel.

De symbolische betekenis van een tulp is “gebed”. Er zal in de oorlog veel gebeden zijn voor volharding en bevrijding.
Het vergeet me nietje spreekt voor zich: opdat wij niet vergeten, maar het staat ook voor trouw.

De bloemen staan in een ronde vaas, alleen samen kunnen wij dingen bewerkstelligen, staan we sterk en kunnen we overwinnen.
Het wil ook deze gezamenlijke dienst symboliseren.

De olijftak is het symbool van sjaloom, vrede. De vorm van de tak is een V, wat weer voor vrijheid staat en voor dankbaarheid als armen naar de hemel geheven.
Wat de kleuren betreft:
Blauw: staat voor onschuld, de kleur van de hemel en de kleur van trouw
Wit: staat voor vreugde en feest
Rood: voor liefde, voor het vaderland en de vrijheid. Wat helaas ook vaak gepaard gaat met lijden en offers.
Laat voor ons de kleur van de Liefde ons enige wapen zijn!21-4-2019, 1e Paasdag
De 2 rozen in de schikking staan voor Jezus en Maria.
De parels voor de tranen van Maria.
Maria ziet Jezus niet en de mooie tuin niet die zo prachtig bloeit.
Totdat Jezus haar naam noemt “Maria”
Dan weet ze, de Heer is waarlijk opgestaan.
De callaas op de 4 hoeken staan voor trompetten.20-4-2019, Stille Zaterdag

19-4-2019, Goede Vrijdag


Het verhaal van Goede Vrijdag verbeeld door het kruis met een tak judaspenning en paarse dovenetel.
Over het kruis heen vallend een paar takken van de treurwilg, verbeeldend het verdriet over de dood van Jezus.
De 2 kaarsen staan voor Maria, de moeder van Jezus  en de leerling van wie Hij veel hield.
18-4-2019, Witte Donderdag

Uw ziet hier de voetwassing (Joh.13) verbeeld met kan, kom met water en de doek waarmee Jezus de voeten van zijn leerlingen wast. De vaas met 12 witte ranonkels is de verbeelding van de 12 leerlingen.
Het schilderij op de achtergrond is van Sieger Koder, een Duitse kunstenaar/priester ( 1925-2015).
Hier zien we in de kom met water de weerspiegeling van het gelaat van Jezus.

17-3-201925-12-2018, Eerste Kerstdag

De schikking van vandaag borduurt verder op het thema van de afgelopen 4 weken....
een dorre woeste aarde is langzaam veranderd van donker naar licht, Jezus is geboren...
Licht dat de duisternis verdrijft...
Liefde die harten verwarmt...
Inspiratie om er te zijn voor de ander...
Witte bloemen en de witte kaars symboliseren dit!
23-12-2018 Vierde zondag in de Advent

De schikking die hierbij gemaakt is, stelt de aarde voor, die in de ruimte zweeft en 4 richtingen kent.
Vandaag staat de westkant naar voren. Het is nu bijna kerst en langzaam is het lichter geworden; de doodsheid is nog verborgen onder het wit van de bloemen.

Daarom steken wij vier kaarsen aan.
Tegen al het duister, als een teken in de tijd,
Dat wij niet in wanhoop vervallen,
Maar geloven dat de vrede sterker is dan de strijd.
Want het licht is sterker dan het donker, en
Het daglicht overwint de nacht,
Zoek je weg niet langer in het duister,
Keer je om en zie Gods nieuwe dag.

16-12-2018 Derde zondag in de Advent

De schikking stelt de aarde voor met de vier windrichtingen. De aarde zweeft in de ruimte.
Vandaag staat de zuidkant naar voren en we zien dat het morgenrood van het opgaande licht de aarde kleurt met en roze gloed.
De duisternis gaat langzaam verdwijnen.
Toch is het nog donker.

Daarom steken wij drie kaarsen aan.
Tegen al het duister, als een teken in de tijd,
Dat wij niet in wanhoop vervallen,
Maar geloven dat de vrede sterker is dan de strijd,
Want licht is sterker dan het donker, en
Het daglicht overwint de nacht,
Zoek je weg niet langer in het duister,
Keer je om en zie Gods nieuwe dag
9-12-2018 Tweede zondag in de Advent

De schikking die hierbij gemaakt is, stelt de aarde voor, die in de ruimte zweeft en 4 richtingen kent: Noord-Oost-Zuid-West.
Vandaag staat de oostkant naar voren. Dat is de kant waar het eerste licht vandaan komt. Toch is de aarde nog in duisternis gehuld.

Daarom steken wij twee kaarsen aan.
Tegen al het duister, als een teken in de tijd,
Dat wij niet in wanhoop vervallen,
Maar geloven dat de vrede sterker is dan de strijd.
Want het licht is sterker dan het donker, en
Het daglicht overwint de nacht,
Zoek je weg niet langer in het duister,
Keer je om en zie Gods nieuwe dag.
25-11-2018, Herdenking van de overledenen


Deze schikking is gemaakt bij de tekst uit Openbaringen 7, waar gesproken wordt over 4 engelen die bij de 4 hoeken van de aarde staan om de 4 winden in bedwang te houden.
Een engel uit het oosten heeft het zegel van de Levende God, hier gesymboliseerd door het symbool van een vis "ICHTUS" wat Grieks is en Jezus Christus, Gods Zoon en Verlosser, betekent.
De kaars in het midden is het symbool van God op zijn troon.
Hij wordt toegezongen door een grote menigte, in Openbaringen beschreven als de 144.000 die het zegel dragen.
Maar aanbidding staat open voor alle volken van goede wil.
De menigte wordt gesymboliseerd door het gipskruid met zijn talloze kleine bloemetjes, maar vormen geen exclusieve muur om Jezus heen.
Er is ruimte voor anderen om de lof mee te zingen.12-10-2018, Thema "Een goed gesprek"

Naar aanleiding van de lezing uit Lucas 18 vers 9 tot 14 is deze schikking tot stand gekomen.
Twee mannen gingen naar de tempel om te bidden,
De een een Farizeeër, dat is de gele zonnebloem en staat voor glorie, trots en hoogmoed....voelt zich boven anderen verheven, kijkt net als de zonnebloem fier omhoog naar de hemel.
Heeft zich ook mooi aangekleed.
Dan is er een tollenaar, die durfde niet omhoog te kijken, geeft zich over aan Gods barmhartigheid.
De tollenaar is utgebeeld als een bruine chrysant bruin is de kleur van nederigheid, omringd door gras dat nederig naar beneden wuift.
Hij is ook wat kleiner, staat wat achteraf om zijn mindere positie te benadrukken.23-9-2018, Oecumenische viering met Roomskatholieke en Doopsgezinde kerk

De lezing is uit  Jacobus 3  vers 16 tot 4 vers 6
 
In deze liturgische schikking staan berenklauw en de kaardenbollen voor strijd en konflikten.
Wij kunnen kiezen voor strijd en konflikten ,of voor liefde, vrede en gerechtigheid.
In Jacobus staat:” De wijsheid komt van boven”
Zie de kaars hierboven op, en dat maakt alles licht.
Als we daarvoor kiezen komt er een stukje hemel op aarde.
Zie hier de zedum of Nederlandse naam “Hemelsleutel” met witte bloemetjes van vrede en licht.
20 Mei 2018, 1e pinksterdag, gezamenlijke viering met Opperdoes op het erf van Andries Smit


Drie rode rozen symbool
voor Vader Zoon en Geest.
 
De oranje bloemen
en de Aronskelken
staan voor de vuur tongen
van de uitstorting
van de Heilige geest.
 
Neer gaande lijnen
als verwijzing
naar de uitstorting van de Geest.
 
Tenslotte komen vanuit de
schikking gekleurde linten
als verwijzing
naar de verschillende talen
waarin de mensen spraken.

Handelingen 2, 1-13.1 april 2018, 1e paasdag

31 maart 2018, stille zaterdag

29 maart 2018, witte donderdag

De schikking is gemaakt bij de lezing uit Marcus 14, waar gerefereerd wordt aan de Joodse Pesach maaltijd, met als symbolen de matzes en het flesje olie dat over Jezus' hoofd wordt uitgegoten.


25 maart 2018, 6e zondag van de 40 dagen tijd: Palm Pasen

Jezus wordt op een ezel binnen gehaald, de mensen leggen hun mantels als rode loper over de weg...
Nu roepen ze: Hosanna... maar snel zal het omslaan in: kruisig Hem.
In de bloemschikking de slinger met rode bloemen en klimop,
zij wijzen de Koninklijke weg die Jezus gaat...
Buxus langs de kant, gebruikt door de mensen menigte, die Jezus toe juichte...
De weg die leidt naar onvoorwaardelijke Liefde en Trouw aan God en de mensen.18 maart 2018, 5e zondag van de 40 dagen tijd.
De symbolische schikking van deze 5e zondag verwijst naar een gedeelte in het
Evangelie naar Johannes, waar Jezus verteld over de graankorrel.
Alleen als de graankorrel sterft ontstaat  nieuw leven.
Wie kiest  voor de weg van de onvoorwaarlijke liefde zal 100  voudig vrucht dragen11 maart 2018, 4e zondag van de 40 dagen tijd.
De schikking van vandaag verwijst naar een gedeelte in het Evangelie van Johannes, het verhaal van de vijf broden en de 2 vissen. Onderweg in de woestijn leert Jezus ons delen, want waar mensen leren breken en delen, daar zal genoeg zijn voor iedereen.
Het thema van deze 40 dagen tijd “Onvoorwaardelijke liefde” geeft leven en vreugde.
De 5 tulpen staan voor de 5 broden, de 2 gerbera’s voor de vissen.
Er is voor roze gekozen omdat het licht van Pasen al een beetje doorbreekt.
De weg heeft al roze lichtpuntjes
4 maart 2018, 3e zondag van de 40 dagen tijd.
We steken 3 kaarsen aan.
Jezus zegt:” Vraag en er zal je gegeven worden.
Klop en er zal open gedaan worden”
We zien stenen- brood, een slang en vis.
Jezus zegt: ”Je geef je kind toch geen steen als het om een brood vraagt. Of een slang als het om een vis vraagt?”
Als jullie dus, ook al zijn jullie slecht, je kinderen al goede gaven schenken
Hoeveel te meer zal jullie Vader in de hemel dan het goede geven aan wie hem daarom vragen.


25 februari 2018, 2e zondag van de 40 dagen tijd.

Het thema van de symbolische schikking in de 40 dagen tijd is “Onvoorwaardelijke liefde”
De open deur is een verwijzing naar Jezus, daar Jezus zegt: Ik ben de deur.
Het kleed is paars, kleur van inkeer, soberheid, bezinning.
Jute, de weg die wij gaan naar Pasen.
Daar verwijzen de kaarsen naar, waarvan er nu 2 branden.
Op de berg zien we 3 witte bloemen, Jezus in gesprek met Mozes en Elia.
Kleine paarse bloemen, de 3 leerlingen van Jezus.


18 februari 2018, 1e zondag van de 40 dagen tijd.

Deze schikking is gemaakt bij het thema van de komende 40 dagen tijd: “Een open deur: Onvoorwaardelijke liefde”
De 40 dagen tijd is een periode van soberheid en inkeer, van beschouwing van lief en leed in de wereld en in ons eigen leven.
De 40 dagen tijd wordt ook wel gezien als een reis, een tocht door de woestijn.
Zoals het volk Israel 40 jaar lang door de woestijn trok, op weg naar het beloofde land.
Zoals ook ons leven een reis is, onderweg kom je van alles tegen, doe je allerlei ervaringen op, met vallen en opstaan zoek je je weg naar de toekomst.
Een open deur: onvoorwaardelijke liefde
In het Johannes evangelie lezen we dat Jezus zegt: Ik ben de deur voor de schapen. Ik ben de deur; wanneer iemand door mij binnenkomt zal hij gered worden; hij zal in en uit lopen en hij zal weidegrond vinden.
In de bloemschikking zien we een deur als verwijzing naar Jezus. Het kleed over de tafel is paars, de kleur van de 40 dagentijd; kleur van inkeer, soberheid, bezinning.
De jute lap verbeeldt de weg die wij gaan in deze 40 dagen, door de deur heen, naar de toekomst.
Achter de deur staan 6 kaarsen, iedere zondag brandt er een meer, omdat we dichter bij Pasen komen, omdat we blijven hopen op licht, ook als het donker is.
De sneeuwklokjes zijn hier ook een symbool van; tussen de stenen den de dorheid van de woesteijn is er al nieuw leven.21 januari 2018, Week van Gebed voor de eenheid van de christenen

Vandaag vieren wij de week van gebed voor de eenheid van de christenen. De schikking is gemaakt bij de lezing uit Exodus 13, waar het volk Israel wordt uitgeleid uit Egypte door de woestijn naar en door de Rietzee.
Overdag wijst de wolkkolom met de engel God's hen de weg en 's nachts de vuurkolom.
In vers 21 laat de Heer de zee terugwijken en wordt er een pad gebaand waar het volk langs naar de overkant kan trekken.
Om in deze dienst onze oecumene te benadrukken, hebben we de zee omgeven door een cirkel, die ons samen op weg zijn met elkaar, wil symboliseren, met daarbij wel onze eigen identiteit, weergegeven door de 3 verschillende kleuren tulpen.
De kaars als het licht van Christus is wat ons allen bindt.


24 december 2017, kerstavond
De takken van de bandwilg staan omhoog in een V vorm open naar de hemel.
Centraal in het midden de witte lelies, die al vanouds gebruikt worden om daar
de  Maria aan te duiden, het symbool van reinheid en puurheid.
De drie witte rozen zijn symbool voor Christus evenals de vierkante steen, die de hoeksteen is
waarop wij bouwen.
De stronk hout staat voor de aarde , die gesloten is, maar zij moet zich openen voor de witte kerstroos.
Zoals wij zingen:”Er is een roos ontloken uit barre wintergrond, en heeft de winterkou verdragen,
als allerdorste tak, de roos van ons verlangen.”24 december 2017, de vierde zondag van Advent17 december 2017, de derde zondag van Advent

Ook deze derde zondag van Advent (de liturgische kleur is roze) gaan wij verder op de weg vanuit de woestijn naar
het Licht van Kerst.
Vanuit de woestijn waar de tekenen van het Licht (geboorte van Jezus) al zichtbaar worden in de bloeiende roze cyclaam
en het wuivend riet  naar de gebaande weg uit Jesaja 35 vers 8, hier “Heilige Weg” genaamd.
Het gebaande pad is omzoomd door roze bloemetjes van de Vibernum en leidt naar het licht van Christus (symbool roze kaars)
10-12-2017, 2e Advent
1 Samuël 3: 1-12
Lucas 3: 1-6

De kleur is al iets lichter, lila. 
In beide lezingen gaat het over "geroepen worden".
Johannes is de wegbereider van de Messias. Hij is stem die roept in de woestijn: "Maak de weg van de Heer gereed".
Het pad is nu recht, vlak en begaanbaar. De bloemen geven de bloei aan die ontstaat als mensen wegbereider worden voor elkaar.
Op het pad het licht van de kaars als hoopvol teken.3-12-2017, 1e Advent

Bij de 1e Advent is de kleur van het kleed en de bloemen en de kaars altijd donker paars, teken van rouw en duisternis.

Jesaja 40: 1-11 gaat over de woestijn. In de schikking ziet u dat de woestijn wat afvlakt.
Mattheus 21: 1-9: groen en klimop verwijzen naar nieuw leven. De klimop bladeren verwijzen naar de intocht in Jeruzalem.
Het pad loopt uit op de kaars als hoopvol teken in een verwarrende tijd26-11-2017 Voleindings zondag

De schikking bestaat uit een cirkel van bloemen en kaarsen en symboliseert “de weg van de mens”.
De kleuren van paars naar wit zijn de verschillende stadia in een mensenleven tot het aardse leven overgaat in Gods Licht.
Gedenk de mens, die sterft in het licht van de Levende.
Hij is in liefde geborgen bij de eeuwige.
5-11-2017, Dankdag voor gewas en arbeid

"Openstaan met bladeren als armen naar het licht, Groeien, bloeien, vruchtdragen"

Het blad van de rode kool hebben we gebruikt als symbool voor de armen naar het licht.
De opengesneden rode kool voor het delen van onze gaven.
De 6 hoopjes aarde, die steeds kleiner worden symboliseren het verhaal uit Mattheus 20, waar alle werkers hetzelfde
worden beloond met 1 dinarie, ondanks dat de eersten veel meer werk hebben verzet dan de laatsten.4-6-2017 1e Pinksterdag

Handelingen 2: 1-11
Wind, vuur en vlammen


16-4-2017 1e Paasdag
De amaryllus in de vaas symboliseert de profeet
Op een ondergrond van zand en stenen symboliseren de vele lichtgekleurde dode takken de uitgedroogde dode beenderen.
Het gipskruid laat zien dat de lichamen weer gaan leven: een onafzienbare menigte.

13-4-2017 Witte donderdag Matteus 26, 36-41
Jezus ging met zijn leerlingen naar Getsemane.
Hij nam Petrus en de twee zonen van Zebedeus met zich mee met de woorden: 'Blijf hier met mij waken'.
Nadat Hij had gebeden liep Hij terug naar zijn leerlingen en zag dat ze lagen te slapen.
Hij zei tegen Petrus: ‘Konden jullie niet eens een uur met mij waken?’12-3-2017  2e zondag in de 40-dagen tijd. Biddag voor gewas en arbeid

Lezingen: 2 koningen 8: 27-30, 44-51 en Matteüs 6: 5-18
De kleur is paars. Gele en paarse tulpen staan symbool voor gebed
In het midden, bijna verborgen, staan ook gele tulpen.
Als je gaat bidden: trek je terug in je huis, doe de deur dicht en bid tot je Vader, die in het verborgene is.25-12-2016


18-12-2016, 4e advent
Jesaja 7: 10-17
Mattheus 1: 18-25

Vanaf de Voleindingszondag gebruiken wij al de spiegel met z'n gebroken stukjes glas erop aangebracht, als symbool van de gebrokenheid
van de wereld, de dood.

Gaandeweg Advent werden er stukje glas verwijderd om weeer te geven dat we vanuit de dood, de gebrokenheid van ons bestaan, op weg zijn gegaan naar het Licht van Kerstmis; de geboorte van het kindje Jezus.

De kleur van deze 4e Advent is lichtpaars, oftewel lila; u ziet dat in de kleur van de bloemetjes, het kleed en de kaars.

In de lezingen horen we dat de droom van Jozef in duizend stukjes uiteen valt, daarvan zijn de kleine bloemetjes het symbool.
De engel brengt Jozef echter op andere gedachten. In de spiegel zien we dat verbeeld door de lysentia, die aan de achterkant zijn geschikt
en weerspiegeld worden in het glas.
De omgekeerde wereld.


20-11-2016, herdenking van de overledenen
Prediker 9: 7-12
Hebreeën 12: 1-4


6-11-2016, Dankdag voor gewas en arbeid
Genesis 41: 33-45


25-9-2016, Oecumenische viering
Jesaja 26: 2-12
Pinksteren 2016
De schikking is gemaakt bij de lezing uit 1 Korinthie 12: 1 – 5 en 12- 25
Een lichaam is een eenheid die uit vele delen bestaat: ondanks hun veelheid vormen al die delen samen een lichaam.
Zo is ook het lichaam van Christus. Immers een lichaam bestaat niet uit een deel, maar uit vele.
Als de voet zou zeggen: ik ben geen hand, dus ik hoor niet bij het lichaam, hoort hij er dan werkelijk niet bij?
En als een oor zou zeggen: ik ben geen oog, dus ik hoor niet bij het lichaam, hoort het er dan werkelijk niet bij?

De gerbera’s die centraal staan verbeelden de Heilige Geest die het hele lichaam doorwaaien en de mens de kracht
verleent om te leven volgens Gods liefde.  
De bloemen er om heen verbeelden de verschillende lichaamsdelen die het lichaam tot een geheel maken.

15-5-2016, 1e pinksterdag15-3-2016, Goede vrijdag


24-3-2016, Witte donderdag


18-12-2015, 4e Advent
"Nu is de hemel nog gesloten, het kind geborgen in de moederschoot"29-11-2015, 1e advent
Zacharia 14: 4-9
Lucas 21: 25-31
De schikking is gemaakt bij de lezing uit Zacharia 14:4. 
De Olijfberg zal in tweeen splijten: de ene helft glijdt weg naar het noorden en de andere naar het zuiden.
U ziet de rotsen die gespleten zijn naar noord en zuid, waardoor er een dal ontstaat van oost naar west.
De mensen zullen in het dal vluchten, chaotisch. U ziet de wirwar in het dal tussen de stenen.
Dan zal er zuiver water ontspringen in Jeruzalem, beginnend in het oosten en uitmondened in het westen.
Hier stroomt het water.
De kleur van deze zondag is paars en er brandt 1 kaars15-3-2015, zondag laetare, tevens biddag voor gewas en arbeid.
De schikking van vandaag is gemaakt i.v.m. de Biddag voor gewas en arbeid en n.a.v. de tekst van vandaag Joh. 6: 4 – 15 waar
Jezus op de berg 5000 mensen te eten geeft van 5 broden en 2 vissen en daarna nog 12 maanden met brood overhoudt.
De verbinding van Biddag met deze tekst is de vermenigvuldiging van het brood en de vissen, oftewel het resultaat van onze
inspanningen en arbeid waar wij vandaag een zegen over vragen. 
De symboliek van deze schikking wordt als volgt weergegeven: 
Jezus te midden van zijn discipelen op de berg en de mensen gezeten in het gras. 
De hazelaar ( toverhazelaar) verbeeldt Jezus die geen tovenaar was, maar hier wel een wonder verricht. 
De discipelen zijn de veelkleurige anemonen, allemaal verschillend, zoals elk mens verschillend is. 
Het mandje met gipskruid met een veelheid van kleine bloemetjes, verbeeldt het overgebleven brood. 
Verder ziet u nog tarwe en rogge als verbeelding van het brood en de mensen als toehoorders. 
Het graan als symbool van groei en bloei, van nieuw leven, waar wij deze zondag aandacht aan besteden.
Kerst 2014
Vandaag vieren we dat het Woord van God onder ons is komen wonen in de geboorte van een mensenkind.
Ons verlangen naar Vrede en Gerechtigheid wordt in Hem vervuld.
Daarmee is het niet klaar, het is een begin….. Zijn Geloof, Zijn Hoop, Zijn Liefde, blijven ons aanzetten om in Zijn voetspoor verder te gaan.
Om getuige van het Licht te zijn, ieder op zijn of haar eigen wijze. Dit wordt gesymboliseerd door de 7 kaarsen verschillend van lengte.
De vele verschillende witte bloemen ( wit is de kleur voor Kerst)  symboliseren de vele verschillende gaven die mensen bezitten.

Zie,
Kijk,
Hoe vanuit geloof
In de liefde
De hoop groeit
In een wereld
Waarin zoveel donker is.

Licht breekt door
In de geboorte van Gods Mensenkind
Licht breekt door waar mensen
Zijn Geloof, Zijn Hoop en bovenal zijn Liefde vieren

Goede God, blijf ons verlangen naar die Liefde aanwakkeren.
21-12-2014, zondag Rorate
Lucas 1, De aankondiging van de geboorte van Jezus21-9-2014, Startzondag op de boerderij bij Wietse en Hennie Mulder
De bloemstukken beelden het thema “VIEREN EN VERBINDEN’ uit.
Mattheus 22: 1-14

Een witte ondergrond: wit is de kleur van feest en vreugde

7 kalebassen: 7 is het heilige getal: 3 + 4 (de 3-enige God en de 4 windstreken)
Ze zijn geel en groen van kleur: geel duidt op licht en luister en groen is de kleur van de hoop, van leven en toekomst.
Er is een zwarte bij, dat is degene die geen bruiloftskleed heeft aangetrokken.
De kalebas is teken van groeikracht en opstanding.

Er zijn zonnebloemen in verwerkt. De zonnebloem richt zich naar de zon. De zon is het beeld van de Vader in de hemel, als zon van gerechtigheid, die Zijn licht laat schijnen over slechten en goeden.
Teken van geloof.8-6-2014, Pinksteren
De kaarsen worden aangestoken.
Pinkstervuur aangestoken door het Paasvuur.
Uitstorting van de Heilige Geest, hier gesymboliseerd door de afhangende kronkelwilgtakken.
De vuurpijlen symboliseren de vlammen die als een lopend vuurtje, zie de rode afhangende doek, zich op een
ieder van hen zetten.
En dan de 7 kaarsen. Het getal 7 komen we vaak tegen in de bijbel en heeft een aantal betekenissen:
Het heilige getal van de verbinding van het Goddelijke, de Drie Eenheid: Vader, Zoon en Heilige Geest met het
wereldlijke van de 4 elementen: water, lucht, aarde en vuur en de 4 vier windrichtingen. Maar ook van de 7
scheppingsdagen; van de 7 gaven van de Geest zijnde wijsheid, verstand, raad, sterkte, godsvrucht, wetenschap
en ontzag voor God; maar ook de zevenarmige kandelaar die in de Joodse traditie wordt gebruikt.
Hier staan de 7 kaarsen symbool voor de lezingen uit Leviticus en Deuteronomium:
de 7 weken na Pasen dat het 
Pinksterfeest wordt gevierd en de Joden het Wekenfeest vieren.13-4-2014, Palmpasen, bevestiging ambtsdragers
Numeri 11: 24-30
Mattheus 21: 1-11
In de bloemschikking van vandaag en 1e paasdag is de verbindende schakel: de poort.
De poort geeft de overgang aan: je komt van buiten en gaat naar binnen of andersom.
De poort staat ook voor het naar binnen gaan in jezelf.
Vanuit ons dagelijks leven gaan we als het ware een poort door om ons te bezinnen op wat van waarde is voor ons persoonlijke
leven en ons samenleven.

Hij is gemaakt van altijd blijvend groen, klimop en buxus (ook wel palmboompje genoemd)
Als ondergrond een zwarte doek. Bij de kleur zwart denken we aan rouw en dood; het is nog lijdenstijd.
Er overheen, een rode doek, de kleur van de liefde, maar ook van lijden en van offer. Het is de weg waarover Jezus gaat.
Jezus, gezeten op een ezelin, is vormgegeven als een witte roos. Wit is de kleur van de zuiverheid en waarheid.
Langs de weg staan de mensen; zij juichen en zwaaien met takken. Hun kleur is oranje/geel, de kleur van liefde, glorie en
enthousiasme, vuur.

Zij staan op bolmos, een stevige ondergrond. Het gbeuren geeft de mensen het gevoel van grond onder hun voeten.
Er liggen palmtakken op de weg.
Tussen al die mensen staan de 3 ambtsdragers die vandaag ook apart staan. Ze zijn weergegeven door klokjes in 3
verschillende kleuren, paars, lila en roze. De betekenis van die kleuren is ingetogenheid en licht dat doorbreekt.
De klokjes verwijzen naar geroepen worden
26-1-2014, Oecumenische dienst op 26 januari 2014 in het kader van de Eenheid van de Kerken.
Aanwezige kerken: de R.K. parochie, de Doopsgezinde Gemeente en de Protestantse Gemeente.
Genesis 13: 1-9
Korinthe 1: 4-17
De bijbellezing uit het Oude Testament gaat over Abraham en Lot. Ze hebben het goed en zijn rijk.
De rijkdom wordt gesymboliseerd door het gouden kleed onderaan de schikking.
Maar de herders van Abraham en Lot maken ruzie en daarom besluiten zij ieder een kant op te gaan. 


Dit wordt gesymboliseerd door de witte tulpen: de ene helft gaat linksom, de andere helft wijst rechtsom.
In het Nieuwe Testament in Korinthe zijn de mensen ook rijk. Maar ook daar vindt een scheiding plaats:
ik ben van Paulus, ik ben van Apollos en ik ben van Christus.

Gesymboliseerd door de drie vakken tulpen, gescheiden van elkaar en van een andere kleur: in onze tijd:
de R.K. parochie, de Doopsgezinde Gemeente en de Protestantse Gemeente.
Gescheiden, maar we werken wel samen, de ring met tulpen is daar weer een symbool van.
Wel allemaal tulpen ( kinderen van God) maar van verschillende kleur, zo ook de verschillende kerken.
We zijn allemaal met elkaar verbonden via het Woord, de Bijbel, die in het midden van de ring ligt; zo ook
de kaars als symbool van Gods’Aanwezigheid. 
De klimop die altijd groen is, is een teken van trouw en hoop en omgeeft allen.


 
terug