van de predikant van de predikant

Per 7 juli 2019 is ds Hetty Boot de nieuwe predikant van onze gemeente.


Een stukje voor op de website, dat was de vraag.
Beste bezoek(st)er van onze site, inmiddels bent u aangeland bij dat stukje tekst met wat informatie van de predikant van de Bonifaciuskerk.
Vanaf 7 juli 2019 mag ik in deze prachtige kerk dominee zijn, tussen actieve mensen, kerkleden en vrijwilligers.
Volop laten zij de kerk léven, en niet alleen op zondag, heel de week is het een open kerk.
Concerten, markten, toneel, exposities, en dat in alle klanken en kleuren en veelzijdigheid.
Ook op andere momenten kun je gewoon binnen lopen, even kijken, zitten, tot rust komen in de stilte.

En er is de zondagmorgen. De klokken luiden over Medemblik. Om 10.00 uur begint de  kerkdienst.
Ieder is welkom, hoe dan ook. In het leven van alle dag is er nu een moment van bezinning, van ontmoeting met God en elkaar.
We zoeken in oude verhalen naar betekenis. We zoeken naar ruimte om te leven en te geloven, en hoe leven en geloven te verbinden zijn.
We zoeken naar het geheim van ons bestaan. Soms is het te vinden in woorden als hoop, liefde, licht.
Soms is het onvindbaar. Soms gaan we alleen naar morgen met een aarzelend vertrouwen.
Maar wij geloven, dat ons vieren en zoeken zin hebben en dat - ook al is het soms niet merkbaar - God met ons meegaat, hoe dan ook.

Hierboven las u het al, nog maar kort ben ik in Medemblik. Geboren en opgegroeid onder de rook van Amsterdam, heb ik gaandeweg veel van Nederland gezien, privé en in werksituaties. Concreet is het werk vanaf 2000 gedaan in en rondom het Betuwse Tiel, in en rondom het Groningse Ter Apel en in en rondom de Alblasserwaardse dorpen Molenaarsgraaf, Brandwijk en Bleskensgraaf. Het begon als pastoraal en kerkelijk werker met preekconsenten, het ging verder als predikant. Zo heb ik vele kerken - en meer nog: vele mensen in die kerken - mogen ontmoeten. Altijd blijft het waardevol, de mens met zijn of haar verhaal.

Dat brengt ons weer in Medemblik, een stad rijk aan geschiedenis, rijk aan mensen en rijk aan verhalen, ín en buiten de kerk. En als je buiten de Bonifaciuskerk de geschiedenis en de verhalen hebt ontmoet, weet dan dat er ook binnen de kerk een wereld aan eindeloos rijke verhalen op je wacht.

Met een groet,

ds. Hetty Boot

06-30171185
predikant@bonifaciuskerkmedemblik.nl
 
terug