predikant

Per 12 september 2021 is de predikantsplaats in onze gemeente vakant.
wanneer u behoefte heeft aan pastorale bijstand kunt u een email sturen aan:
pastoraat@bonifaciuskerkmedemblik.nl
er zal dan zo snel mogelijk contact met u worden opgenomen.
terug