Koororgel

Koororgel Bonifaciuskerk Medemblik

Toen de Hervormde en Gereformeerd kerk van Medemblik samen gingen werd als plaats voor de eredienst gekozen voor de Bonifaciuskerk.
Vanuit de Gereformeerde traditie zouden daar ook avonddiensten worden gehouden in de koorsluiting van het schip. Deze plaats was maximaal verwijderd van het Pieter Backer orgel, wat de begeleiding van de gemeentezang problematisch maakte.
Daarom werd er gezocht naar een koororgel.

Nadat diverse andere orgels waren bezocht werd besloten om het huidige koorogel aan te schaffen. Naast het gebruik in de erediensten zou dit instrument ook zeer van waarde worden bij de orgelconcerten. Omdat het, in afwijking van het grote orgel( ca. 1/4 toon boven normaal), op a=440 hz was gestemd, kon samenspel met andere instrumenten prima worden  gerealiseerd.

Dit orgel werd in 1993 door Flentrop orgelbouw uit Zaandam in de Bonifaciuskerk geplaatst.
De firma Vermeulen uit Alkmaar bouwde het instrument (zonder pijpwerk) in de zestiger jaren op voorraad. De aanleg was typisch neo barok met een strakke blank eiken kas. De firma Vermeulen ging op in Flentrop orgelbouw waarbij het instrument daar in opslag kwam.

Orgelbouwer Flentrop voorzag het van (deels) gebruikt pijpwerk met als uitgangspunt dat orgel over voldoende draagkracht moest beschikken  voor begeleiding van de gemeentezang en moest kunnen fungeren tijdens concerten als solo- en begeleidingsinstrument.

Door de kas in een donkerder kleur te beitsen en de toevoeging van snij- en verguldwerk ontstond meer eenheid tusen klank en uiterlijk.
 
Dispositie:                                      
Prestant              4’
Holpijp                8’
Roerfluit              4’
Octaaf                 2’
Quint                   1 1/3’

Behalve de prestant zijn alle registers gedeeld in bas- en diskant.
Het pedaal is aangehangen. 
terug