Diensten

Alle zondagse diensten beginnen om 10.00u, tenzij anders aangegeven
U kunt de kerkdiensten ook beluisteren via onderstaand scherm.
De opgenomen diensten kunnen worden beluisterd via kerkdienstgemist


Negende Zondag van de Zomer
Liturgische kleur: groen
14 augustus 2022
Protestantse Gemeente Medemblik

Voorganger:            ds. Hanna Smit
Organist:                   Rob van der Heijden
Ouderling:                Hannie Huttinga
Lector:                        Hannie Huttinga
OP DE DREMPEL
Orgelspel 
Welkom door de ouderling
Aansteken van de Tafelkaarsen
Lied op de drempel: NLB, lied 207: 1, 2, 3, 4 De trouw en
Bemoediging en Groet:
Zingen: NLB, lied 274: 1 Wij komen hier
Wij bidden tot God om ontferming:
3x een blokje met daarna steeds NLB, lied 274: 2 Ontferm U, God, kijk…
Glorialied: NLB, lied 274: 3 Wij zingen samen..                          

WANNEER DE SCHRIFT OPEN GAAT
Gebed bij de opening van de Schrift
Inleiding bij de lezingen
Lezing uit het Eerste Testament: Genesis 18: 20 – 33
Antwoordpsalm: NLB, lied 105: 1, 2, 3 Loof God de Heer en
Lezing uit het Tweede Testament: Lucas 11: 1 - 13
Schriftlied: Zingen: NLB, lied 756: 1, 2, 3, 4, 5, 6 Laat komen 

Uitleg en Verkondiging
Orgelspel

HET ANTWOORD OP DE VERKONDIGING
Zingen: NLB, lied 753: 1, 2, 3, 4, 5, 6 Er is een land
Gebeden: Dankgebed, Voorbeden, stil gebed, gezamenlijk   gebeden Onze Vader
Inzameling van de gaven

WANNEER WIJ WEER OP WEG GAAN
Slotlied: NLB, lied 747: 1, 4, 8 Eens komt de grote zomer
Heenzendingswoorden en Zegen
Orgelspel

Koffie in de Bonfoyer 
datum voorganger Dienst lector Coll Organist Koster Collecte 1 Collecte 2
7-8-2022 Ds. Willemien Roobol Nelli Laura Paul Rob H. Kool K.i.A. Myanmar Kerkmuziek
14-8-2022 Ds. Hanna Smit. Purmerend Hannie Hannie Jan van B Rob B. Hoekstra Bloemenfonds 3 Algemene kosten
21-8-2022 Ds. Rien Watel Hoofddorp Paul Ina B. Henk M. Arnold N.Buijze Stichting hulpverlening Westfriese kerken Onderhoud kerk
28-8-2022 Ds. Liuwe Westra Lollum Wil Z. Wil Z. Piet B. Arnold Th.Hoff Ouderenwerk 3 Energiekosten
4-9-2022 Ds. Hans Reedijk. Kwadijk Alma Alma Paul Arnold B.Hoekstra Avondmaalsdoel Kinderen in de knel Generale kas predikantstraktementen
11-9-2022 Ds. Wim den Braber, Vriezenveen Nelli Laura Jan van B Arnold Th.Hoff Eigen diaconaal werk 3 Algemene Kosten
18-9-2022 Ds. Hanna Smit. Purmerend Hannie Hannie Henk M. Arnold B.Hoekstra Kerk in actie Zending Energiekosten
25-9-2022 Oecumenische dienst Paul   Piet B. Arnold J.Kool Pax Doel overleg Raad van Kerken
terug