Diensten

Alle zondagse diensten beginnen om 10.00u, tenzij anders aangegeven
U kunt de kerkdiensten ook beluisteren via onderstaand scherm.
De opgenomen diensten kunnen worden beluisterd via kerkdienstgemist


Orde van dienst 26 maart 2023 in de Bonifaciuskerk van Medemblik

Voorganger: ds. Leendert W. van der Sluijs

Om te beginnen

Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst
Aansteken van de kaarsen
Eventueel uitleg van de liturgische bloemschikking

Gemeente zingt staande: Lied 538:1, 2

Moment van stilte
Voorganger: Wij keren ons in stilte tot God.

Bemoediging
Voorganger: Onze hulp is in de Naam van de Heer,
Gemeente: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT, DIE TROUW HOUDT TOT IN EEUWIGHEID EN NIET LAAT VAREN HET WERK VAN ZIJN HANDEN.
Groet
Voorganger: Genade zij u en vrede van God, onze Vader, door Jezus Christus en de Heilige Geest.
Gemeente: AMEN.

Gemeente zingt staande: Lied 538:3, 4

- de gemeente gaat zitten

Voorganger: Wat zou mijn hart nog liever wensen / dan dat het juichend U ontmoet / die leven zijt en leven doet.
Gemeente zingt: Psalm 84:2

Rondom het woord

Gebed van de zondag

Eerste lezing: Lucas 23:1-25                       

Gemeente zingt: Psalm 69:5

Tweede lezing: Matteus 12:33-37

Gemeente zingt: Lied 316:1, 4 

Overdenking – thema: In tijden van politieke onrust

Meditatief pianospel


Gemeente zingt: Lied 837


Rondom gebeden en gaven

Dankgebed, voorbeden, stil gebed en Onze Vader

Inzameling van de gaven

Slotlied – gemeente zingt staande: Lied 838:1, 2, 3

Wegzending en zegen

Zegen
Amen gezongen door de gemeente
 
Koffie en thee in de Bonfoyer

Dienstenrooster Protestantse Gemeente Medemblik 1e kwartaal 2023.
datum voorganger ambts-drager 1e collecte 2e collecte collectant lector organist koster bijzonderheden
26-03 ds. Van der Sluijs Nijkerkerveen A. de Greeuw KiA Werelddiaconaat Bangladesh Energiekosten P.Bomekamp A. de Greeuw Arnold de Greeuw N. Buijze Begin zomertijd!
02-04 mevr. ds. M. Mazereeuw Sneek P. Keemink PKN Kinderen/jongeren Paas-challenge Gen. kas predikants-traktementen J. v. Bergen L. v. Bergen   Th. Hoff Palmzondag
 Dienstenrooster Protestantse Gemeente Medemblik 2e kwartaal 2023.
datum voorganger ambts-drager 1e collecte 2e collecte collectant lector organist koster bijzonderheden
02-04 mevr. ds. M. Mazereeuw Sneek P. Keemink PKN Kinderen/jongeren Paas-challenge Gen. kas predikants-traktementen J. v. Bergen L. v. Bergen Rob Th. Hoff Palmzondag
do. 06-04 ds. R. Wattel uit Hoofdorp A. de Greeuw Vluchtelingenkinderen Instandhouding eredienst P. Stam A. de Greeuw Arnold B. Hoekstra Witte Donderdag Avondmaal
vr. 07-04 ds. R. Wattel uit Hoofdorp N.Mazereeuw geen   I. Bakker Rob J. Kool Goede Vrijdag
09-04 ds. R. Wattel uit Hoofdorp W.Zeldenrust KiA Werelddiaconaat Moldavië Kerkmuziek H. Mellema W.Zeldenrust Rob   Pasen
16-04 drs. J. Mulder uit Hilversum H. Huttinga Eigen diaconaal werk Algemene kosten P.Bomekamp H. Huttinga Rob Th. Hoff  
23-04 mevr. ds. J. de Ruiter uit Andijk P. Keemink Eigen diaconaal werk Plaatselijk pastoraal werk J. v. Bergen L. van Bergen Arnold J. Kool  
30-04 mevr. ds. H. Smit uit Purmerend   St. Hulpverlening Westfriese Kerken Onderhoud tuin en terrein         Gez. Dienst O’does
07-05 ds. W. den Braber uit Vriezenveen A. de Greeuw KiA Noodhulp Oekraïne Instandhouding eredienst P. Stam A. de Greeuw Arnold Th. Hoff  
14-05 ds. M. Braamse uit Alkmaar N.Mazereeuw KiA Binnenlands Diaconaat Onderhoud tuin en terrein H. Mellema I. Bakker Arnold B. Hoekstra  
do. 18-05     Sponsordoel         Gez. Dienst in Oostwoud
21-05 ds. A. Wingelaar uit Warmenhuizen W.Zeldenrust PKN Missionair werk Energiekosten P.Bomekamp W.Zeldenrust Arnold N. Buijze  
28-05 ds. J. v.d. Poel uit
Assendelft
  KiA Zending Egypte         Th. Hoff Pinksteren Gez. buiendienst O’does
04-06 mevr. ds. E. Brugge-man uit Lelystad H. Huttinga   Gen. kas predikants-traktementen J. v. Bergen H. Huttinga Arnold B. Hoekstra  
11-06 mevr. L. Kooiman uit Enkhuizen A. de Greeuw   Algemene kosten P. Stam A. de Greeuw Arnold J. Kool  
18-06 ds. H. de Wit uit Zaandam N.Mazereeuw KiA Werelddiaconaat Colombia Onderhoud tuin en terrein H. Mellema L. van Bergen ? N. Buijze  
25-06 ds. N. Visser uit
Noord-Scharwoude
N.Mazereeuw Vluchtelingenkinderen Energiekosten P.Bomekamp I. Bakker ? Th. Hoff Avondmaal
terug