Diensten

Alle zondagse diensten beginnen om 10.00u, tenzij anders aangegeven
U kunt de kerkdiensten ook beluisteren via onderstaand scherm.
De opgenomen diensten kunnen worden beluisterd via kerkdienstgemist

 


Orde van dienst in de Bonifaciuskerk van Medemblik

10 september 2023 10 uur. Ds. Wim den Braber. Startzondag

Om te beginnen

Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst
Aansteken van de kaarsen
Eventueel uitleg van de liturgische bloemschikking

Eerste lied: Psalm 118 vers 1

Moment van stilte

Bemoediging
Groet

Eventueel vervolg eerste lied: Psalm 118 vers 10.

Gebed om ontferming          
Loflied: 868 vers 2

Rondom het woord

Gebed van de zondag

Lezing 1 Korinthe 13 

Lied: 287 vers 2

Overdenking

Meditatief orgelspel in overleg met de organist

Lied: 791 vers 1 tot en met 6.

Rondom gebeden en gaven

We lezen hier wat op de hartjes die zijn ingeleverd geschreven staat.

Dankgebed, voorbeden (er ligt een voorbedenboek bij de ingang waarin kerkgangers voorbede kunnen aanvragen) stil gebed en Onze Vader

Inzameling van de gaven: Er wordt gecollecteerd tijdens de dienst en er wordt aan de luisteraars thuis gevraagd hun bijdrage voor de collectedoelen over te maken op de bekende bankrekening nummers die in het kerkblad “Onderweg” staan genoemd.

Slotlied: 315 vers 1, 2 en 3.

Wegzending en zegen

Zegen

Amen gezongen door de gemeente
 
Koffie / thee in de Bonfoyer
 

Dienstenrooster Protestantse Gemeente Medemblik 3e kwartaal 2023.
datum voorganger ambts-drager 1e collecte 2e collecte collectant lector organist koster bijzonderheden
2 juli mevr. ds. H. Smit, Purmerend Wil Zeldenrust KiA Werelddiakonaat
Indonesië
Instandhouding eredienst Paul Stam Wil Zeldenrust Rob B. Hoekstra  
9 juli ds. R. Erkelens,
Alkmaar
Pieter Keemink Diaconie Klein onderhoud Henk Mellema Ina bakker Rob J. Kool  
16 juli mevr. ds. H. Boot, Maurik Alma de Greeuw Diaconie Energiekosten Piet Bomekamp Alma de Greeuw Arnold N. Buijze  
23 juli mevr. ds. Hovestad de Jong, Baard Hannie Huttinga Voedselbank Klein onderhoud Paul Stam Hannie Huttinga Rob Th. Hoff  
30 juli ds. M. Braamse, Alkmaar Nelli Mazereeuw Diaconie Kerkmuziek Henk Mellema Heilke
Kool
Rob B. Hoekstra  
6 aug. dhr. B. v.d. Bent, Alkmaar Heilke
Kool
Inloophuis Medemblik Algemene kosten Piet Bomekamp Ina bakker Arnold J. Kool  
13 aug. mevr. ds. H. Smit, Purmerend Pieter Keemink KiA Zomerzending Ghana Onderhoud kerk Jan van Bergen Laura van Bergen Rob N. Buijze  
20 aug. dhr. T. Heyboer,
Hoorn
Alma de Greeuw Diaconie Energiekosten Paul Stam Hannie Huttinga Arnold Th. Hoff  
27 aug. mevr. ds. W. Roobol,
Nieuwe Niedorp
Heilke
Kool
KiA Werelddiakonaat
Israël
Kerk Henk Mellema Alma de Greeuw Arnold B. Hoekstra  
3 sept. mevr. ds. J.Baaij, Burgum Hannie Huttinga Vluchtelingenkinderen Generale kas predikantstraktementen Piet Bomekamp Ina Bakker Arnold J. Kool Avondmaal
10 sept. ds. W. den Braber,
Vriezenveen
Nelli Mazereeuw PKN Kinderen & Jongeren Algemene kosten Jan van Bergen Laura van Bergen Arnold N. Buijze Startzondag
17 sept. mevr. ds. M. Kraak,
Wilnis
Pieter Keemink KiA Werelddiakonaat Myanmar Energiekosten Paul Stam Alma de Greeuw Arnold Th. Hoff Rondomweekend
24 sept. Oec. Dienst in Martinuskerk Hannie Huttinga KiA Vredesweek Zending Syrië Doel in overleg met Raad van Kerken   Hannie Huttinga     Oec. dienst in Martinuskerk
1 okt. dhr. B. v.d. Bent,
Alkmaar
Heilke Kool PKN Kerk & Israël Algemene kosten Piet Bomekamp Laura van Bergen Rob J. Kool  
terug