Diensten Diensten
Alle zondagse diensten beginnen om 10.00u, tenzij anders aangegeven
U kunt de kerkdiensten ook beluisteren via onderstaand scherm.
De opgenomen diensten kunnen worden beluisterd via kerkdienstgemist


Orde van dienst Bonifaciuskerk
Medemblik zondag 19 september 2021


Om te beginnen

Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst
Aansteken van de kaarsen

Eerste lied 119: 1,5

Moment van stilte

Bemoediging
Groet

Eventueel vervolg eerste lied 119: 47,52

Gebed om ontferming
Loflied 304

Rondom het woord

Gebed van de zondag

Eerste lezing Deuteronomium 13: 1-5                     
Lied 139: 10, 11,14

Tweede lezing Marcus 9: 30-37
Lied  339b

Overdenking

Meditatief orgelspel
Lied 841


Rondom gebeden en gaven

Dankgebed, voorbeden, stil gebed en Onze Vader

Inzameling van de gaven: Er wordt niet gecollecteerd tijdens de dienst: bij de uitgang in de Bonfoyer staan twee collectemandjes  waarin men de gaven kan doen en er wordt aan de luisteraars gevraagd een bijdrage over te maken voor de collectedoelen op de bekende bankrekening nummers die in het kerkblad “Onderweg” staan genoemd,
Verder kunnen we weer samen een kop koffie of thee drinken na de dienst.        

Slotlied 119a

Wegzending en zegen

Zegen
Amen gezongen door de gemeente

    
Datum Voorganger Ambtsdrager van dienst Lector Collectant Organist Koster Collectedoel diaconie Collectedoel Kerk
1-8-2021 Ds. Hetty Boot Alma Alma Jan v.B. Arnold N.Buijze Avondmaalsdoel Vluchtelingen kinderen Kerkmuziek
8-8-2021 Ds. Rien Erkelens Paul Ina B. Benno Rob Th. Hoff Bloemenfonds Plaatselijk pastoraal werk
15-8-2021 Ds. Rien Wattel Wil Z Wil Z. Piet B. Arnold J.Kool Zending Pakistan Algemene kosten
22-8-2021 Ds. Willemijn Roobol Hannie Hannie Paul Arnold J.Kool St. Antwoord Onderhoud kerk
29-8-2021 Ds. Marius Braamse Alma Alma Jan v.B. Arnold N.Buijze Ouderenwerk Energiekosten
5-9-2021 Ds. Hanna Smit Paul Ina B. Henk M. Arnold Th. Hoff Werelddiaconaat Ghana Generale kas predikantstraktementen
12-9-2021 Ds. Hetty Boot Wil Z. Wil Z. Piet B. Arnold J.Kool Eigen diaconaal werk Algemene Kosten
19-9-2021 Ds. Ole van Dongen Alma Alma Benno Arnold J.Kool Zending Syrië Energiekosten
26-9-2021 Ds. Jelle Waringa Hannie Hannie Paul Dennis N.Buijze Pax Onderhoud kerk
3-10-2021 Ds. Wim den Braber Nelli Laura Jan v.B. Rob Th. Hoff Kerk en Israël Klein onderhoud
10-10-2021 Mevr. Anke van Putten-Kool Paul Ina B.  Henk M. Arnold J.Kool Avondmaalsdoel Vluchtelingen kinderen Algemene kosten
17-10-2021 Drs. Johan Mulder Wil Z. Wil Z. Paul Rob J.Kool Werelddiaconaat Kameroen Instandhouding eredienst
24-10-2021 Ds. Bart Seelmeijer Alma Alma Piet B. Arnold N.Buijze St. Regenboog Energiekosten
31-10-2021 Ds. Rien Wattel Hannie Hannie Jan v.B. Rob Th. Hoff Inloophuis Medemblik Onderhoud kerk
  
terug