Diensten

Alle zondagse diensten beginnen om 10.00u, tenzij anders aangegeven
U kunt de kerkdiensten ook beluisteren via onderstaand scherm.
De opgenomen diensten kunnen worden beluisterd via kerkdienstgemist


Orde van dienst in de Bonifaciuskerk van Medemblik

Om te beginnen

Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst
Aansteken van de kaarsen

Psalm 24: 1, 2

Moment van stilte

Bemoediging
Groet

Psalm 24: 3, 5

Gebed om ontferming          

Rondom het woord

Gebed van de zondag

Eerste lezing: 2 Samuël 11: 1-27

Lied Psalm 139: 1, 2, 4

Tweede lezing: Mattheüs 1: 1-6

Lied 738

Overdenking

Meditatief pianospel

Psalm 17: 1, 3, 4, 7

Rondom gebeden en gaven

Dankgebed, voorbeden (er ligt een voorbedenboek bij de ingang waarin kerkgangers voorbede kunnen aanvragen) stil gebed en Onze Vader

Inzameling van de gaven: Er wordt gecollecteerd tijdens de dienst en er wordt aan de luisteraars thuis gevraagd hun  bijdrage voor de collectedoelen over te maken op de bekende bankrekening nummers die in het kerkblad “Onderweg” staan genoemd.

Slotlied Lied 433, alle verzen

Wegzending en zegen

Zegen
Amen gezongen door de gemeente

Koffie in de Bonfoyer 
 
datum voorganger Dienst lector Coll Organist Koster Collecte 1 Collecte 2 Opm./locatie
25-9-2022 Oecumenische dienst Paul   Piet B. Arnold J.Kool Pax Doel overleg Raad van Kerken Kerk
2-10-2022 Ds. Haandrikman, Enkhuizen Wil Z. Wil Z. Paul Rob N.Buijze Protestantse kerk Kerk & Israel Klein onderhoud Bonfoyer
9-10-2022 Ds. Rien Erkelens, Alkmaar Hannie Ina B. Jan van B Arnold Th.Hoff Avondmaalsdoel Algemene kosten Bonfoyer
16-10-2022 Ds. Titus Woltinge uit Amersfoort Alma Alma Henk M. Arnold B.Hoekstra Kerk in actie Zending Indonesie Instandhouding eredienst Kerk
23-10-2022 Mevr. Anke van Putten-Knol uit Hippolytushoef Paul Laura Piet B. Rob J.Kool Inloophuis Medemblik Energiekosten Kerk
30-10-2022 Mevr. Ds. Hetty Boot uit Maurik Wil Z. Wil Z. Paul Rob N.Buijze Kerk in Actie Zending  Zambia Onderhoud kerk Bonfoyer
6-11-2022 Mevr. Ds. Hanneke Borst Hannie Hannie Jan van B Rob Th.Hoff Voedselbank   Bonfoyer
13-11-2022 Ds. Oane Reitsma, Enschede Alma Alma Henk M. Arnold B.Hoekstra Bloemenfonds 4 Klein onderhoud Bonfoyer
20-11-2022 Ds. C. Mataheru, Hoorn Wil Z. Wil Z. Piet B. Rob J.Kool Hospice  Plaatselijk pastoraal werk Gedachteniszondag
27-11-2022 Prof. Dr. Maarten Wisse Pieter Ina B. Paul Arnold N.Buijze Eigen diaconaal werk 4 Energiekosten Bonfoyer
4-12-2022 Ds. Marino Camarasa Nelli Laura Jan van B Rob Th.Hoff Avondmaalsdoel Kerkmuziek Bonfoyer
11-12-2022
9.30u  !!
Ds. Th. van Lente Hannie             Gez. Dienst in Opperdoes 
18-12-2022 Mevr. Ds. Marijke Mazereeuw, Sneek Alma Alma Piet B. Arnold J.Kool Ouderenwerk 4 Algemene kosten Bonfoyer
24-12-2022 Dhr. Ds. H. Koolhaas, Aalsmeer Pieter Laura Paul Rob N.Buijze Vluchtelingen kinderen Algemene kosten Kerk
25-12-2021 Dhr. Ton Heijboer, Hoorn Alma Alma Jan van B Arnold Th.Hoff Kerk in actie Kinderen in de knel Instandhouding eredienst Kerk
31-12-2021 Mevr. Ds. Willemien Roobol, Nieuwe Niedorp Nelli Ina B. Henk M. Arnold B.Hoekstra geen collecte Oudejaarscollecte Bonfoyer
1-1-2023   Hannie Hannie Piet B. Rob J.Kool Bloemenfonds  Energiekosten Bonfoyer
terug