.

Het beroemde uit 1671 stammende "Pieter Backer orgel" zal ook dit jaar een aantal malen te beluisteren zijn: 
Vele jaren waren er aan het eind van de Romantische markten in Medemblik z.g. marktconcerten, waarbij veelal vergevorderde conservatoriumstudenten concerteerden.
De markten zijn er niet meer, de concerten wel, nu onder de naam zaterdagmiddagconcerten.
Dit jaar zijn er twee concertseries: de zaterdagmiddagconcerten in Juli en de woensdagavondconcerten in Augustus

zaterdagmiddagconcerten aanvang 16.00 uur, toegang vrij- collecte aan de uitgang
Zuidingang kerk aan de Breedstraat

2 juli speelt Geurt van Lagen (2001):

hij volgde orgellessen bij Arja Maas en Jaap-Jan de Rooij. Sinds september 2021 studeert hij hoofdvak Orgel aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag. Hier is Jos van der Kooy zijn hoofdvakdocent voor orgel.Daarnaast krijgt hij pianolessen van Wim Voogd. Geurt volgde masterclasses bij Daan Manneke en Pieter Dirksen.
Naast zijn conservatoriumstudie studeert Geurt van Lagen bestuurskunde aan de Universiteit Leiden.

9 jui is de beurt aan Andries Bogerd (2003),

Hij werd voorbereid op zijn conservatoriumstudie door Yde Raap. In september 2020 startte hij zijn studie bij Theo Jellema aan het Prins Claus Conservatorium te Groningen.

Sinds 2021 studeert hij hoofdvak orgel bij Jos van der Kooy aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag. Daarnaast krijgt hij bijvak piano van Wim Voogd. Masterclasses volgde hij bij Pieter Dirksen (Sweelinck) en Daan Manneke.

Programma Andries Bogerd 9 juli

Felix Mendelssohn-Bartholdy (1809-1847)
Präludium und Fuge d-moll op. 37/3

Johann Sebastiaan Bach (1685-1750)
Liebster Jesu, wir sind hier BWV 730, 731

Dietrich Buxtehude (1637-1707)
Passacaglia BuxWV 161

Jan Pieterszoon Sweelinck (1562-1621)
Echo fantasia ex a SwWV 275

Johann Sebastiaan Bach (1685-1750)    
Präludium und Fuge BWV 539

Johannes Brahms (1833-1897)
Elf Choralvorspiele op. 122
No. 2 Herzliebster Jesu
No. 5 Schmücke dich, o liebe Seele

Piet Post (1919-1979)   
Zes Valeriusliederen 1979
Merck toch hoe sterck
Stort traenen uyt, weent luyde, schreyt en treurt
Laet sangh en spel, tamboer en fluyt


16 juli concerteert Albert Driessen ( 2002)

Hij ontving op negenjarige leeftijd zijn eerste orgellessen van Bert Gelderman. Op zijn dertiende studeerde hij verder bij Evan Bogerd, die hem tevens op zijn conservatoriumstudie voorbereidde. Sinds 2021 studeert Albèrt aan het Koninklijk Conservatorium te Den Haag, alwaar Jos van der Kooy zijn hoofdvakdocent is. Hij ontvangt zijn bijvak-pianolessen van Wim Voogd.
Programma Albèrt Driessen 16 juli
J.S. Bach (1685-1750)
Praeludium en Fuga g-moll (BWV 535)

Bicinium over ‘Allein Gott in der Höh sei Ehr‘ (BWV 711)
J.P. Sweelinck (1562-1621)
Allein Gott in der Höh sei Ehr

J. Alain (1911-1940)
Petit pièce

J.S. Bach
Concerto in G
  • Allegro
  • Grave
  • Presto
J. Alain
Choral Cistercien

N. Bruhns (1665-1697)
Praeludium in e-moll

Het laatste zaterdagmiddagconcert van de serie wordt gegeven op 23 juli door Luuk Schuurman (2003)

Hij kreegzijn eerste orgellessen van Evan Bogerd, die hem tevens voorbereidde op zijn conservatoriumstudie. Sinds 2021 studeert hij aan het Koninklijk Conservatorium van Den Haag, waar Jos van der Kooy zijn hoofdvakdocent is.
Als bijvak volgt hij pianolessen bij Wim Voogd. Schuurman is als kerkorganist actief in de PKN-gemeentes van Rouveen, Hasselt en De Krim.
Hij won meerdere prijzen op verschillende orgelconcoursen, waaronder eerste prijzen op het Quintus Orgelconcours (2018), het Feike Asmaconcours (2018, 2021) en het SGO concours (2021). Naast zijn concertpraktijk als organist is hij ook actief als koorbegeleider bij diverse koren. Tevens heeft hij een particuliere lespraktijk.

 programma Luuk Schuurman 23 juli
Cornelis Bute (1889 – 1979)
Uit Suite in ouden stijl:
- Allemande
- Air
- Gavotte

Jan Pieterszoon Sweelinck (1561 - 1621)
Puer nobis nascitur

Dietrich Buxtehude (1637-1707)
Ciacona in e-moll, BuxWV 160

Johann Gottfried Walther (1684 – 1748)
Concerto del signor Vivaldi
- Allegro
- Adagio
- Allegro

Felix Mendelssohn Bartholdy (1809 – 1847)
Sonate VI, Opus 65
- Choral mit Variationen
- Fuge
- Finale

Toon Hagen (*1959)
Psalm 150


Zomeravondconcert woensdag 3 augustus  aanvang 20.00 uur Toegang € 12,50 
Oostingang kerk aan het Kerkplein open vanaf 19.30 uur

Ronald de Jong bespeelt zowel het koororgel, als het Pieter Backer orgel daarnaast zal hij improviserenop de vleugel.


 

Ronald de Jong (1956) kreeg zijn eerste orgellessen op 16 jarige leeftijd van Ben Feij. Op zijn 17e werd hij toegelaten voor hoofdvak Orgel aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag alwaar hij in 1983 het U.M.-diploma behaalde met het predikaat "zeer goed". Zijn docenten waren daar Rienk Jiskoot en Wim van Beek. Later heeft hij het diploma Kerkelijk orgelspel behaald aan het Instituut voor Kerkmuziek in Utrecht (cijfer 9 voor begeleiden en improvisatie). Tijdens zijn conservatoriumstudie werd hij benoemd tot organist van de Geref Pax-Christikerk in Den Haag. In 1988 werd hij organist van de Oudshoornse Kerk in Alphen a/d Rijn. Sinds 1991 is Ronald de Jong als cantor-organist verbonden aan de Oude Kerk in Zoetermeer alwaar hij ook de muzikale leiding heeft over de cantorij.
Naast een prive lespraktijk op het orgel van de Oude Kerk te Zoetermeer is hij als docent (orgel, klavecimbel en theorie) verbonden aan het Centrum voor Kunst en Cultuur te Zoetermeer. Hij concerteert veelvuldig in Nederland en het buitenland (o.a. Amerika, Schotland, Slowakije en Italie) en is een veelgevraagd begeleider van koren en solisten. Van zijn spel zijn 6 Cd's verschenen waarop hij speelt en improviseert. Ronald de Jong is muzikaal adviseur van de “Stichting Concerten Oude Kerk Zoetermeer“.

In 2014 heeft hij de publieksprijs Kunst en Cultuur van de gemeente Zoetermeer ontvangen vanwege zijn verdienste voor de jarenlange organisatie van de lunch- en orgelconcerten in de Oude Kerk in Zoetermeer. Vanwege zijn 40-jarig jubileum als (cantor-)organist in de Protestantse Kerk in Nederland ontving hij in 2016 het gouden draaginsigne met briljant .

Als componist is hij aktief met composities voor koor en orgel en last but not least is hij ook actief als  beeldend kunstenaar en heeft hij regelmatig exposities van zijn abstracte en figuratieve werk.




Zomeravondconcert woensdag 17 augustus  aanvang 20.00 uur Toegang € 12,50 
Oostingang kerk aan het Kerkplein open vanaf 19.30 uur

De bekende schilder Marius van Dokkum houdt een presentatie in woord en beeld over zijn schilderijen en tekeningen.
Hij vertelt onder meer hoe, en op welke manier zijn werken tot stand komen. hij doet dit afgewisseld door zijn echtgenote, Ingeborg van Dokkum die het PIeter Backer orgel bespeelt met werken die het 17e eeuwse instrument maximaal tot zijn recht laten komen.

Marius van Dokkum groeide op in een gereformeerd-synodaal gezin in het Noord-Hollandse Andijk. Hij volgde een opleiding aan de Christelijke Academie voor Beeldende Kunsten in Kampen. Na zijn studie ging hij in deeltijd aan de slag als ontwerper in een papierfabriek in Ugchelen. Hij bekwaamde zichzelf verder in het schilderen. Hij schildert vooral stillevens en portretten en zijn bekendere werken kenmerken zich door hun humoristische stijl. Zelf noemt Van Dokkum als zijn hedendaagse inspiratiebronnen schilders als Sierk SchröderHenk HelmantelMaarten 't Hart en oude meesters als RembrandtJan Steen en Hans Holbein.
Van de hand van de kunstschilder zijn zes boeken onder de titel Opa Jan, de naam van de hoofdpersoon, verschenen. Het werk van van Van Dokkum is regelmatig te zien in musea. Er zijn weinig werken van Van Dokkum in vrije omloop. In de jaren negentig werd hij opgelicht door een galeriehouder, waarna hij besloot om geen humoristische werken meer te verkopen.
In mei 2018 opende in Harderwijk het Marius van Dokkum Museum zijn deuren. Een tijdelijke expositie in het Stadsmuseum Harderwijk trok in 2015 veel bezoekers. Toen voor de Snijkamer van de voormalige Universiteit van Harderwijk een publieke bestemming werd gezocht, ontstond het idee voor een eigen museum voor Van Dokkum.

Turbo rotonde

Curriculum vitae
Ingeborg van Dokkum-Prins  studeerde orgel aan het Conservatorium Alkmaar, aanvankelijk bij Hans van Nieuwkoop, later bij Jos van der Kooy. Ze behaalde de diploma’s Docerend Musicus (1989) en Kerkmuziek (1990). Ook heeft ze een aantal jaar koordirectie gevolgd.
In 2012 ging ze bij Jos van der Kooy aan het Koninklijk Conservatorium studeren voor het master diploma orgel. Op 23 juni 2014 heeft ze met goed gevolg het examen afgelegd, met onderscheiding voor de wijze waarop ze haar mogelijkheden optimaal heeft benut en uitgebouwd! Ze volgde diverse masterclasses bij o.a. Wolfgang Zerer, Ludger Lohmann, Leo van Doeselaar en Reitze Smits.
Sinds  2018 is Ingeborg cantor-organist van de Dorpskerk te Bathmen.
Ze geeft concerten, begeleidt koren en solisten, dirigeert het koor Toonkunst in Beekbergen en heeft een lespraktijk.






 
terug