activiteiten

Kerkdiensten
Iedere zondag om 10.00 uur in de Bonifaciuskerk.
zie voor bijzonderheden het kerkblad.
 
Dienst van de Maaltijd van de Heer
Enkele keren per jaar vieren we de dienst van de Maaltijd van de Heer, die iedereen nodigt die op Hem vertrouwt en Hem liefheeft. Dat betekent dat iedereen, oud én jong en daartussenin, van harte welkom is om mee te delen in brood en wijn. We vieren zittend rond de tafel of lopend door de kerk.
 
Oecumenische diensten
Tijdens de Vredesweek in september en de gebedsweek voor de eenheid van de christenen in januari vieren we samen met onze doopsgezinde en rooms katholieke broeders en zusters. De diensten vinden wisselend plaats in de Martinuskerk en de Bonifaciuskerk
In de Stille Week zijn er korte vespers, die we gezamenlijk houden, iedere avond met een andere voorganger, op de vaste locatie: De Vermaning in de Tuinstraat.
 
Andere Activiteiten, ook voor belangstellenden
 
Filmavonden
Op een aantal dinsdagavonden zal in de Bonfoyer weer een film gedraaid worden. Geen bioscoopkraker, maar een film, die om andere redenen bijzonder is. Na de film praten we nog even na over wat we hebben gezien.
 
Samen aan tafel
Drie maal in het voorjaar en drie maal in het najaar van 18.00 - 19.30 uur.
Plaats: de Bonfoyer, Kosten: € 8,-- per persoon.
Aanmelden per keer op de lijsten die vooraf in de kerk liggen of bij Wil Zeldenrust   tel.544783, of bij Hannie Huttinga 0622 897 967
Kooksters: Henny Mulder en Corrie Reinstra.
 
 
terug