nieuw(s) op de site nieuw(s) op de site


25 april
onder nieuws een beeldverslag van de, in de Bonifaciuskerk gehouden,  "Gezangenstrijd"
14 april
vertalingen in het Duits en Engels van de historie van de kerk gepubliceerd 
5 april 2017
Het deel van de site waarin de geschiedenis en een beschrijving van de Bonifaciuskerk staan is gepubliceerd.
zie onder Monument
3 april 2017
orgelconcerten Stichting Pieter Backer Orgel gepubliceerd
26 februari 2017
uitgave van de "Onderweg" maart-april gepubliceerd
25 februari 2017
predikant Oane Reitsma stelt zich voor aan bezoekers van de site
 

terug