Diensten Diensten

Alle zondagse diensten beginnen om 10.00u, tenzij anders aangegeven
 
 
Datum naam predikant ambts-drager lector collectant collectant organist koster 1e collecte diaconie 2e collecte Kerk bijzonderheden
31-12-2017 dr. Oane Reitsma Alma Riet Paul André Arnold J.Kool geen collecte Oudejaarscollecte 10.00 uur
7-1-2018 Ds. dr. Oane Reitsma Wil M. Ina Henk M. Piet B. Rob Th.Hof Nederlands Bijbelgenootschap Algemene kosten  
14-1-2018 Ds. Willemien Roobol Paul Hannie Hannie Wijb Rob J.Kool Bloemenfonds Onderhoud tuin en terrein  
21-1-2018 Ds Oane Reitsma+ Tiny Dijkstra +pastor Jan van Dril Geke Alma Benno André Rob/Arn L.Voorth. Oecumenisch Doel Landelijke Raad van Kerken  
28-1-2018 Ds. Rien Erkelens Dicky Laura Jan v.B Piet B. Rob N.Buijze Ouderenwerk Generale kas predikantstraktementen  
4-2-2018 Ds. Luuk van Loo Pieter Wil Z. Henk M. Wil Z. Rob Th. Hof KiA Collecte Werelddiaconaat Plaatselijk pastoraal werk  
11-2-2018 Ds. dr. Oane Reitsma Geke Ina Paul Wijb Arnold J.Kool Avondmaalsdoel. Energiekosten Avondmaal
18-2-2018 Prop.Thomas Kraan Wil M. Hannie Hannie André Rob L.Voorth. KiA. 40dagentijdcollecte (Noodhulp) Instandhouding eredienst  
25-2-2018 Ds. Jan Bos Paul Laura Jan v. B. Piet B. Rob N.Buijze KiA 40dagentijdcollecte Kerkmuziek  
4-3-2018 Ds.dr. Oane Reitsma Geke Ina Henk M. Wijb Rob Th. Hof  ZWO Voorjaarszendingsweek Algemene kosten  
11-3-2018 Ds. Wim den Braber Dicky Alma Benno André Arnold J.Kool KiA Binnenlands Diaconaat Onderhoud tuin en terrein  
18-3-2018 Ds. Bart Seelemeijer Pieter Hannie Hannie Piet B. Rob L.Voorth. Biddag voor gewas en arbeid. Plaatselijk pastoraal werk Biddag
25-3-2018 Ds. Ole van Dongen Geke Laura Jan v. B Wijb Arnold N.Buijze KiA(Totale werk) Generale kas predikantstraktementen Palmpasen
29-3-2018 Ds. Dr. Oane Reitsma Geke Wil Z.     Arnold Th. Hof Witte donderdag: Avondmaalsdoel. geen 19.30u Witte Donderdag / Avondmaal
30-3-2018 Liturgische Cie/ds. O.Reitsma Paul       Rob J.Kool       Geen collecte. geen 19.30u Goede Vrijdag
31-3-2018 Ds. Dr. Oane Reitsma Alma Alma     Arnold L.Voorth.       Geen collecte. geen 21.00 uur. Stille Zaterdag
1-4-2018 Prof.dr. Maarten Wisse Dicky Hannie Hannie   Rob N.Buijze PKN. JOP Paascollecte Algemene kosten  
 
 
 

 

terug