Diensten Diensten
Alle zondagse diensten beginnen om 10.00u, tenzij anders aangegeven
U kunt de kerkdiensten ook beluisteren via onderstaand scherm.
De opgenomen diensten kunnen worden beluisterd via kerkdienstgemist

 
Datum Predikant Ambts-drager Lector Collec-tant Collec-tant Organist Koster Diaconie Kerk Bijz.
6-9-2020 Ds. Wim den Braber Dicky   Benno Piet B. Arnold J.Kool Nieuwe Hydepark, vml.Roosevelthuis Onderhoud tuin en terrein  
13-9-2020 Ds. Hetty Boot Paul Laura Jan v. B Paul Arnold J.Kool PKN. Collecte Vredeswerk  Energiekosten  
20-9-2020 Mevr. Helga Frömming Dicky Wil Z. Henk M. Wil Z. Johan Gootjes N. Buijze Eigen diaconaal werk Generale kas predikantstraktementen  
27-9-2020 Ds. Hetty Boot Wil. M Hannie Hannie Marja de L Rob Th. Hoff Oecumenisch Doel Doel overleg Raad van Kerken Oec. Dienst
                     
4-10-2020 Ds. Bart Seelemeijer Geke Ina B. Benno Piet B Arnold J. Kool PKN. Israëlzondag. Collecte Kerk & Israël Plaatselijk pastoraal werk  
11-10-2020 Ds. Hetty Boot Dicky Laura Jan v. B Paul Arnold J. Kool S.O.S. Kinderdorpen Klein onderhoud Avondmaal
18-10-2020 Ds. Hanna Smit Nelli Wil Z. Henk M. Wil Z. Rob N. Buijze PKN. Collecte rondom Hervormingdag  Algemene kosten  
25-10-2020 Ds. Rien Wattel Paul Hannie Hannie Marja de L Rob Th. Hoff Najaarszendingsweek Instandhouding eredienst  
 
20-9-2020, Orde van dienst Bonifaciuskerk Medemblik

Om te beginnen

Welkom en mededelingen  
Aansteken van de kaarsen

Eerste lied LB 212 Laten wij zingend… vers 1 t/m 3

Moment van stilte

Bemoediging
Groet

Vervolg LB 212 Laten wij zingend… vers 4 en 5

Gebed om ontferming          
Loflied LB 868 Lof zij de heer, de almachtige koning… vers 1 t/m 3

Rondom het woord

Gebed van de zondag

Eerste lezing              
Lied LB 221 Zo vriendelijk en veilig als het licht (alle drie verzen)

Tweede lezing
Lied  LB 840 Lieve Heer, Gij zegt ‘kom’….(alle drie verzen)

Overdenking

Meditatief orgelspel
Lied LB 835 Jezus ga ons voor… vers 1 t/m 3


Rondom gebeden en gaven

Dankgebed,
Voorbeden graag telkens (4x) acclamatie van het orgel: 367b
Stil gebed met acclamatie van het orgel 367 b

en Onze Vader

Inzameling van de gaven (in coronatijd na de dienst bij de uitgang)          

Slotlied  LB 801 Door de nacht van strijd en zorgen vers 1 t/m 3 en 5 + 6

Wegzending en zegen

Zegen
Amen uitgesproken door de predikant: Graag namens de gemeente ook een in Medemblik gangbaar “Amen” van het orgel.
Na de zegen worden de gemeenteleden verzocht weer te gaan zitten en te wachten op een teken zodat ze de kerkzaal  met voldoende onderlinge afstand kunnen verlaten.
Bij de uitgang staan er collectemandjes
terug