Diensten Diensten

Alle zondagse diensten beginnen om 10.00u, tenzij anders aangegeven
 
 
Datum naam predikant ambts-drager lector collec-tant collec-tant organist koster 1e collecte diaconie 2e collecte Kerk bijzonderheden
1-4-2017 Prof.dr. Maarten Wisse Dicky Laura Jan André Rob Han Kool PKN. Jeugdwerk (JOP Paascollecte) Algemene kosten  
8-4-2017 Ds.Dr. Oane Reitsma Geke Ina Henk M. Wil Z. Arnold L.Voorth. Bloemenfonds Energiekosten  
15-4-2017 Dr. Bettina Siertsema Wil M. Henk B. Benno Piet B. Rob N. Buijze Ouderenwerk Klein onderhoud  
22-4-2017 Ds. Hanneke Keur Paul Hannie Hannie Wijb Rob Th. Hoff Open Doors Instandhouding eredienst  
29-4-2017 Ds. Dr. Oane Reitsma Alma Alma Wytze André Rob J.Kool Edukans kerkmuziek  
6-5-2017 Ds. Bart Seelemeijer Dicky Paul Paul Wil Z. Rob L.Voorth. Stichting Antwoord Algemene kosten  
10-5-2017 Ds. Dr. Oane Reitsma Wil M. Laura Jan v.B Piet B. Arnold N.Buijze Dufashanye.Fietssponsortocht samen met  THOMAS gemeente.)    
13-5-2017 Ds. Huib v.d.Burg Paul Wil Z Henk M. Wijb Arnold Th. Hoff Stichting Solidaridad Onderhoud tuin en terrein  
20-5-2017 Ds. Dr. Oane Reitsma Alma Ina Benno André Arnold J.Kool Kerk in actie. ZWO. Pinksterzendingsweek Instandhouding eredienst  
27-5-2017 Ds Marije Maazereeuw Dicky Hannie Hannie Wil Z. Johan G. L.Voorth. De Regenbooggroep Generale kas predikantstraktementen  
3-6-2017 Ds. Wim den Braber Wil M. Paul Paul Piet B. Arnold N.Buijze Kerk in Actie. Collecte Werelddiaconaat juni Plaatselijk pastoraal werk  
10-6-2017 Ds. Dr. Oane Reitsma Geke Laura Jan v.B Wijb Arnold Th.Hoff Kerk in Actie. Binnenlands Diaconaat Zomer Energiekosten  
17-6-2017 Prop.Willem Jan de Hek Alma Alma Benno André Arnold J.Kool Bloemenfonds Klein onderhoud  
24-6-2017 Gerard Mandemaker Paul Henk B. Henk M. Wil Z. Arnold L.Voorth. Dufashanye Instandhouding eredienst  
 


 

 

terug