Diensten Diensten

Alle zondagse diensten beginnen om 10.00u, tenzij anders aangegeven
 

  
Datum naam predikant ambts-drager lector collec-tant collec-tant organist koster 1e collecte diaconie 2e collecte Kerk bijzonderheden
17-6-2017 Prop. Willem Jan de Hek Alma Alma Benno André Arnold J.Kool Bloemen-fonds Klein onderhoud  
24-6-2017 Gerard Mandemaker Paul Henk B. Henk M. Wil Z. Arnold L.Voorth. Dufashanye Instandhou-ding eredienst  
1-7-2018 Ds. Mariska Kloppenburg Dicky Ina Paul Piet B. Rob N.Buijze Ouderenwerk Kerkmuziek  
8-7-2018 Ds. Titus Woltinge Wil M. Hannie Hannie Wijb Rob Th.Hoff Holland Building Nepal Algemene kosten  
15-7-2018 Ds. Titus Woltinge Alma Laura Jan v. B. André Arnold J.Kool Rudolph stichting Onderhoud tuin en terrein  
22-7-2018 Ds. Hanneke Borst Paul Wil Z. Benno Wil Z. Rob L.Voorth. St. Hulpver-lening W-Fr. Kerken Generale kas predikantstraktementen  
29-7-2018 Ds. Nico Schroevers Dicky Henk B Henk M. Wytze Arnold N.Buijze Eigen diaconaal werk Plaatselijk pastoraal werk  
5-8-2018 Ds. Rien Erkelens Wil M. Ina Paul Piet B. Rob Th.Hoff Bloemen-fonds Energie kosten  
12-8-2018 Ds. Titus Woltinge Paul Hannie Hannie Wijb Rob J.Kool Kia.ZWO. Zomerzen-dingsweek Klein onderhoud  
19-8-2018 Ds. Hanna Smit Pieter Laura Jan van B. André Arnold L.Voorth. Dufashanye Instandhou-ding eredienst  
26-8-2018 Ds. Gerard Mandemaker Dicky Wil Z. Benno Wil Z. Henk Vogelzang N.Buijze Ouderenwerk Kerkmuziek  
2-9-2018 Ds. Wim den Braber Wil M. Paul Paul Wytze Henk Vogelzang Th Hoff Bloemen-fonds Algemene kosten  
9-9-2018 Prof.dr.C.v.d.Kooi Alma Alma Henk M. Piet B. Arnold J.Kool Roosevelt-huis Onderhoud tuin en terrein  
16-9-2018 Ds. Bart Seelemeijer Geke Henk B. Benno Wijb Arnold L.Voorth. PKN. Collecte vredesweek Generale kas predikants-traktementen  
23-9-2018 Ds. W.v.d.Molen. Past. J.van Dril Paul Ina Jan van B. André Arnold N.Buijze Oecumenisch doel Landelijke Raad van Kerken  
30-9-2018 Ds. Joke Baaij Pieter Hannie Hannie Wil Z. Arnold Th. Hoff   Algemene kosten  
 

 

 

terug