Diensten Diensten

Alle kerkdiensten beginnen om 10.00u, tenzij anders aangegeven
 
Datum naam predikant ambtsdrager lector collectant collectant organist koster 1e collecte diaconie 2e collecte Kerk bijzonderheden
20-8-2017 dr. Oane Reitsma Dicky Ina Henk M. Wytze Rob J.Kool Kagonda Hospital algemene kosten  
27-8-2017 mevr. Marit Eikelenboom-den Uijl Pieter Hannie Hannie Wijb Arnold L.Voorthuijzen Bloemenfonds energiekosten  
3-9-2017 ds. Hanneke Keur Alma Alma Jan van B André Arnold N.Buijze Ouderenwerk pl. pastorale werk  
10-9-2017 ds. Gerard Mandemaker Wil M. Riet Benno Piet B Arnold Th. Hoff Roosevelthuis inst.houding eredienst  
17-9-2017 ds. Joke Baaij Paul Wil Z. Paul Wil Z. Arnold J.Kool Collecte vredesweek kerkmuziek  
24-9-2017 dr. Oane Reitsma oecumenische viering in de Martinuskerk