Diensten Diensten
Alle zondagse diensten beginnen om 10.00u, tenzij anders aangegeven
U kunt de kerkdiensten ook beluisteren via onderstaand scherm.
De opgenomen diensten kunnen worden beluisterd via kerkdienstgemist

 
Datum Voorganger Ambtsdrager Lector Collectant Coll. Organist Koster Collecte diaconie Collecte kerk
1-11-2020 Ds. Hetty Boot Alma Ina B. Benno Piet B. Arnold J.Kool Gevangenenzorg Energiekosten
8-11-2020 Ds. Wim den Braber Geke Wil Z. Henk M. William Rob J.Kool Voedselbank Onderhoud tuin en terrein
15-11-2020 Drs. Johan Mulder Nelli Laura Jan v. B. Paul Rob N. Buijze St. Ondergrondse Kerk Generale kas predikantstraktementen
22-11-2020 Ds. Hetty Boot Paul Alma Benno Wil Z. Rob Th. Hoff Hospice Hoorn    Klein onderhoud
29-11-2020 Ds. Hetty Noot Geke Hannie Hannie William Rob J.Kool Inloophuis Medemblik Plaatselijk pastoraal werk
6-12-2020 Ds. Titus Woltinge Alma Wil Z. Benno Piet B. Arnold N. Buijze Avondmaalsdoel. S.O.S.kinderdorpen Kerkmuziek
13-12-2020 Ds. M. Kraak in Opperdoes Geke              
20-12-2020 Ds. Ole van Dongen Nelli Ina B. Henk M. William Rob J.Kool Bloemenfonds (6) Energiekosten
24-12-2019 Ds. Hetty Boot Paul Laura Jan v. B. Paul Rob J. Kool KiA. Kinderen in de Knel. (10) Algemene kosten
25-12-2019 Ds. Hetty Boot Alma Wil Z. Benno Wil Z. Arnold N. Buijze Stichting Vluchteling Instandhouding eredienst
27-12-2020 Ds. Willemien Roobol Geke Hannie Hannie William Rob N. Buijze Eigen diaconaal werk Plaatselijk pastoraal werk
31-12-2019 Ds. Hans Reedijk Nelli Alma Henk M. Piet B. Arnold Th. Hoff       Geen collecte. Oudejaarscollecte
 
Liturgie 1 november 2020                                                              Bonifaciuskerk
Zevende zondag van de herfst                                                         Medemblik
voorganger Ds Hetty Boot

Orgelspel

Om te beginnen

Welkom en mededelingen
Aansteken van de kaarsen

Orgelspel:                               Liedboek 601: 1 en 2 - Licht dat ons aanstoot…

Moment van stilte
Bemoediging
Groet

Orgelspel:                               Liedboek, Ps 63: 3 - Wanneer ik wakend in de nacht…

Gebed om ontferming
Orgelspel:                               Liedboek, Ps 139: 8 en 10 - Ik loof U…

Rondom het woord

Gebed van de zondag

Eerste lezing:                          Spreuken 9: 1-18
Orgelspel:                               Liedboek, Ps 139: 14 - Doorgrond, o God…

Tweede lezing:                       Matteüs 25: 1-13
Orgelspel:                               Liedboek 598 - Als alles duister is…

Overdenking  
Meditatief orgelspel

Afscheid van ambtsdragers
                                                            
Rondom gebeden en gaven

Dankgebed, voorbeden, stil gebed en Onze Vader

Orgelspel:                               Liedboek 316: 1, 2, 3 en 4 - Het woord dat u…

Wegzending en zegen  

Zegen
geen gezongen Amen 

Orgelspel

Inzameling van de gaven       bij de uitgang
terug