Diensten Diensten
Alle zondagse diensten beginnen om 10.00u, tenzij anders aangegeven
Vanwege de corona crisis zijn er voorlopig kerkdiensten zonder gemeenteleden.
U kunt deze kerkdiensten beluisteren via onderstaand scherm.
De opgenomen diensten kunnen worden beluisterd via kerkdienstgemist

Datum Predikant Ambtsdrager Lector Collectant Collectant Organist Koster 1e collecte 2e collecte
3-5 Ds. Hetty Boot Dicky       Rob Han    
10-5 Ds. Hetty Boot Alma       Arnold Han    
17-5 Ds. Hetty Boot Paul       Rob Nico    
24-5 Ds. Hetty Boot Alma       Arnold Han    
31-5 Ds. Marijke Kraak Dicky Dienst in Opper- does om 9.30u    
 
Liturgie 24 mei 2020                                                           Bonifaciuskerk
Zevende zondag van Pasen                                                 Medemblik

Orgelspel

Welkom en mededelingen

Lied:                                       Liedboek 275: 1, 2 en 3 - Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig…

Bemoediging
Groet

Gebed

Lied:                                       Liedboek 275: 4 en 5 - Gij zijt in alles diep verscholen…

Inleiding op de dienst

Eerste lezing:                         Exodus 23: 1-12

Tweede lezing:                       Lucas 24: 50-53

Orgelspel                                melodie Ps 27 - Mijn licht, mijn heil is Hij, mijn God…

Overdenking

Meditatief orgelspel               

Gebeden

Slotlied:                                  Liedboek 416: 1, 2, 3 en 4 - Ga met God…

Zegen
Gezongen Amen

Orgelspel
terug