Diensten Diensten

Alle zondagse diensten beginnen om 10.00u, tenzij anders aangegeven
 
Datum naam predikant ambts-drager lector collec-tant collec-tant organist koster 1e collecte diaconie 2e collecte Kerk bijzonderheden
23-9-2018 Ds. W.v.d.Molen. Past. J.van Dril Paul Ina Jan van B. André Arnold N.Buijze Oecumenisch doel Landelijke Raad van Kerken  
30-9-2018 Ds. Joke Baaij Pieter Hannie Hannie Wil Z. Arnold Th. Hoff   Algemene kosten  
7-10-2018 prop. Thomas Kraan Wil M. Laura Jan v.B Wytze Rob J.Kool Collecte Kerk en Israël Energiekosten  
14-10-2018 Ds Henk Haandrikman Dicky Alma Henk M Piet B Arnold L.Voorth Avondmaalsdoel Dufashanye Klein onderhoud  
21-10-2018 Ds. Willemien Roobol Geke Wil.Z. Benno Paul Rob N.Buijze KIA Werelddiaconaat oktober Instandhouding eredienst  
28-10-2018 Ds. Rien Erkelens Paul Henk B Hannie Wil Z Rob Th.Hoff PKN.Collecte rondom Hervormingsdag Kerkmuziek  
4-11-2018 Ds. Ole van Dongen Nelli Ina Jan v.B Wytze Rob J.Kool ZWO Najaarszendingsweek Algemene kosten  
11-11-2018 Ds. Marius Braamse Wil M. Paul Paul Piet B Rob L.Voorth. Voedselbank Westfriesland Onderhoud tuin en terrein  
18-11-2018 Ds. Gerard Mandemaker Alma Hannie Henk M Hannie Arnold N.Buijze Binnenlands Diaconaat najaar Generale kas predikantstraktementen  
25-11-2018 Ds. Dr.Oane Reitsma Dicky Laura Benno Wil Z Rob Th.Hoff Hospice Hoorn Plaatselijk pastoraal werk  
2-12-2018 Prof.Dr. Maarten Wisse Geke Wil Z. Jan v B Wytze Rob J.Kool Tear tegen armoede Energiekosten  
9-12-2018 Ds. Marius Braamse Paul Ina Hannie Piet B Arnold L.Voorth. Ouderenwerk Klein onderhoud  
16-12-2018 Ds. Luuk van Loo Nelli Henk B Henk M Hannie Arnold N.Buijze Dufashanye Instandhouding eredienst  
23-12-2018 Drs. Johan Mulder Alma Alma Paul Wil Z Arnold Th.Hoff Bloemenfonds Kerkmuziek  
24-12-2018 Ds. Rien Wattel Geke Hannie Benno Wytze Rob J.Kool Kinderen in de Knel Algemene kosten  
25-12-2018 Ds. Liuwe Westra Wil m. Laura Jan v B Piet B Arnold L.Voorth. Stichting Vluchteling Kerk  
30-12-2018 Ds. Wim den Braber Paul Wil Z. Henk M Paul Rob N.Buijze Eigen diaconaal werk Energiekosten  
31-12-2018   Alma Alma Jan v B Wil Z Arnold Th.Hoff Oudejaarscollecte Oudejaarscollecte  
 




 

 

terug