Gedenken Gedenken

Als kerk gedenken wij de mensen van voorbij. Gemeenteleden die met ons geleefd hebben.
Die in ons midden waren – hetzij als actief kerkganger, hetzij aan de rand.
Allen zijn zij kinderen van God, zowel in leven als in de dood.
 
In ons kerkgebouw hebben wij een gedachtenishoek, waar hun namen staan geschreven, ieder op een wit steentje.
Op de voleindingszondag in november worden de families uitgenodigd om het steentje van hun dierbare gestorvene
in ontvangst te nemen.
 
Hiermee proberen wij vorm te geven aan de Bijbeltekst “Wie overwint zal ik van het verborgen manna geven, en ook
een wit steentje waarop een nieuwe naam staat die niemand kent, behalve degene die het ontvangt.” (Openbaring 2, 17b)
 
Dit jaar gedenken wij
 
Antje Schoonbeek
geboren 25 april 1930, overleden 8 november 2016

 
Antje Schoonbeek was een trouwe kerkgangster en een oprechte gelovige.
Het leven was niet altijd over rozen gegaan, “maar,” zei ze enkele dagen voor haar heengaan tegen mij, met een berustende
glimlach, “het positieve overheerst.”
Na vele ziekenhuisbezoeken dit jaar, kreeg ze begin november ‘slecht bericht’.
Dat het daarna zo snel ging dat ze binnen een week zou overlijden, hadden we op die dag niet kunnen denken.

Antje Schoonbeek was een optimistische en actieve vrouw.
Voor de bewonersvereniging van de Valbrug heeft ze zich 16 jaar lang ingezet.
Activiteitenmiddagen, kaarten maken, en de ouderenmiddag van onze kerk, daar heeft ze zich altijd voor ingespannen.
Eerder in haar leven was dat onder meer toneelspelen. Voor dit soort dingen was niets haar teveel.
Opgewekt was ze, misschien met een wat serieuze toon daaronder, gevormd door het leven.

Haar drie kinderen, Henk, Jenny en Jan, betekenden veel voor haar.
In een goed gevulde Bonifaciuskerk namen we afscheid, rondom de woorden uit het Evangelie waarin psalm 84 weerklinkt:
‘in het huis van mijn Vader zijn vele woningen’.
Dat was haar rotsvast vertrouwen. En wij geloven: God heeft haar roep beantwoord.
 
Johanna Hendrika van de Goor
geboren 21 juni 1931, overleden 2 januari 2017

 
Wij gedenken Johanna Hendrika van de Goor. Pas twee jaar geleden kwam ze op hoge leeftijd in Waterpark kwam wonen.
Haar wereld was te klein geworden om actief deel te nemen aan de gemeenschap in Medemblik.
Mevrouw Van de Goor kwam uit de buurt van Arnhem, uit Oosterbeek.
“Je moet van het leven maken wat ervan te maken valt,” liet ze zich een keer tegen mij ontvallen.
Maar welk levensverhaal daarachter schuilging, heb ik niet mogen leren weten.
Al snel verviel ze dan weer in haar bedeesde, lieve glimlach.
 
Pieter Thijs Morks
geboren 29 mei 1944, overleden 2 maart 2017

 
Op 2 maart overleed Pieter Thijs Morks op de leeftijd van 72 jaar.
Pieter Morks heeft samen met zijn vrouw Hanneke een intens leven geleid. Veel hebben zij gereisd voor Pieters werk
in de chemie-technologie. Hij zette een fabriek mee op in de recycling-industrie en heeft daar grote stappen in gezet.
Dat was zijn grote verdienste.

Met zijn interesse in astro-fysica toonde hij een grote betrokkenheid op de stoffelijke wereld, zowel op aarde als daarbuiten.
Hij was zich ervan bewust dat wij mensen deel zijn van die immense schepping, die tot in zijn details gepland was door de Opperbouwmeester des Heelals – zoals het bij de vrijmetselarij wordt genoemd.
Pieter Morks was decennialang actief vrijmetselaar.

We verliezen een erudiet mens. Hij heeft zijn bouwsteen in het ondermaanse vol overtuiging geleverd.
Helaas hebben hij en zijn vrouw Hanneke niet langer samen mogen zijn. Wel hebben zij de tijd gehad om afscheid te kunnen nemen. Pieter was “in harmonie”, zoals hij het zelf uitdrukte en klaar om heen te gaan van dat leven dat hij zo lief had.

In de uitvaartdienst in onze Bonifaciuskerk heeft dochter Alexandra haar vader op indrukwekkende wijze herdacht.
Kleinzonen Daniël en Luuk hebben gemusiceerd. En Mark las uit de Bijbel.
Hans, Janny, Ester, Niels en Anne-Roos zijn ook in onze gebeden.


terug