voorgeschiedenis voorgeschiedenis

 

Van de kerk van Medemblik is voor het eerst sprake in een document van 1118, waarbij de bisschop van Utrecht de kerkegoederen van Medemblik schenkt aan de kanunniken van St. Maarten. Het daarbij behorende kerkgebouw heeft waarschijnlijk op dezelfde plaats gestaan als de huidige kerk.

Met de bouw van daarvan is men begonnen in 1404. 
Kerk en toren werden in de loop van de 15e eeuw voltooid.


 

 

In 1517 werd Medemblik overvallen en in brand gestoken door een bende Geldersen onder leiding van Grote Pier.
Ook de kerk werd een prooi der vlammen; de toren bleef echter gespaard. Na een geldinzameling in het bisdom Utrecht kon de kerk herbouwd worden.

Kort na de voltooiing van de herbouw was er opnieuw een brand, die het Westelijk stadsdeel in de as legde, Weer brandde de kerk af en opnieuw bleef de toren gespaard.

In 1555 begon men met de herbouw van de kerk, Om de herbouw te kunnen betalen kreeg men voor de tijd van tien jaar verlichting van de belastingen van koning Filips lI. De kerk die toen tot stand kwam is in aanleg de kerk zoals zij er nu nog staat

.

terug