teenentander teenentander
Diverse zaken die wij onder de aandacht willen brengen

Van de Protestantse Gemeente Wieringerwerf kregen we onderstaand bericht:

Op zoek naar stilte: leren mediteren.
 
Meditatie is ‘in’.  En niet voor niets: meditatie kan helpen om een betere kwaliteit van leven te bereiken: minder stress en onrust, en beter om kunnen gaan met gevoelens. Maar hoe doe je dat, mediteren? Hoe begin je er mee, en hoe hou je het vol? Wie het zou willen proberen: het helpt om regelmatig in een groep te mediteren. Dat kan bijvoorbeeld bij de mensen van de WCCM  (Wereldgemeenschap voor Christelijke Meditatie). Deze christelijke, oecumenische organisatie kiest voor een eenvoudige en toegankelijke manier van mediteren. Gewoon op een stoel, met christelijke basisteksten als hulpmiddel.
Kriebelt het bij u om er aan te beginnen? Het mooie is: iedereen kan het proberen. Je hoeft er niet veel vanaf te weten, of gelovig of spiritueel te zijn. Meditatie is vooral aantrekkelijk voor mensen die stilte nodig hebben, maar niet kunnen vinden. Of voor mensen die wel zouden willen geloven, maar niet weten hoe. Voor wie met meditatie kennis zou willen maken, bieden Bram Ouwehand (lid van de WCCM) en ds. Willemien Lammers vanaf 16 november in vier weken tijd een workshop mediteren aan. De eerste avond is er een inleiding, en daarna gaan we het gewoon doen: rustig beginnen met mediteren in een groep, in de Samenstroom, de protestantse kerk in Wieringerwerf. We vragen per avond 2 euro per persoon voor de bestrijding van de onkosten. We gaan, heel eenvoudig, op zoek naar stilte.
 
Data: 16, 23 en 30 november en 7 december. Tijd: 19:30
Plaats: Ons Centrum, De Samenstroom, Terpstraat 40 Wieringerwerf

 
Ds. Willemien Lammers.
(Telefoon 0227 - 754343)
 
 
activiteiten activiteiten
Kerkdiensten
Iedere zondag om 10.00 uur in de Bonifaciuskerk.
zie voor bijzonderheden het kerkblad.
 
Dienst van de Maaltijd van de Heer
Enkele keren per jaar vieren we de dienst van de Maaltijd van de Heer, die iedereen nodigt die op Hem vertrouwt en Hem liefheeft. Dat betekent dat iedereen, oud én jong en daartussenin, van harte welkom is om mee te delen in brood en wijn. We vieren zittend rond de tafel of lopend door de kerk.
 
Oecumenische diensten
Tijdens de Vredesweek in september en de gebedsweek voor de eenheid van de christenen in januari vieren we samen met onze doopsgezinde en rooms katholieke broeders en zusters. De diensten vinden wisselend plaats in de Martinuskerk en de Bonifaciuskerk
In de Stille Week zijn er korte vespers, die we gezamenlijk houden, iedere avond met een andere voorganger, op de vaste locatie: De Vermaning in de Tuinstraat.
 
Andere Activiteiten, ook voor belangstellenden
 
Filmavonden
Op een aantal dinsdagavonden zal in de Bonfoyer weer een film gedraaid worden. Geen bioscoopkraker, maar een film, die om andere redenen bijzonder is. Na de film praten we nog even na over wat we hebben gezien.
 
Samen aan tafel
Drie maal in het voorjaar en drie maal in het najaar van 18.00 - 19.30 uur
Plaats: de Bonfoyer, Kosten: € 5,-- per persoon .
Aanmelden per keer op de lijsten die vooraf in de kerk liggen of bij Wil Zeldenrust   tel.544783